Djur & Naturkurser i parken

Vi är övertygade om att alla mår bra av att vara ute i naturen och av att möta djur. Att det kan ge ökad livskvalitet baserar vi både på egna erfarenheter och vetenskaplig forskning. För att sprida den insikten arrangerar vi kurser för alla som är intresserade av djur- och naturupplevelser.

Djur och Naturkurserna vänder sig främst till de som vill vara ute i naturen men känner att de saknar nödvändig kunskap för att ta sig över tröskeln. Kurserna arrangerades med stöd av Postkodlotteriet 2016 och 2017 för personliga assistenter, ledsagare, personal inom daglig verksamhet eller skola, etc. samt deras brukare och elever. Målet var att underlätta för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att vistas i naturen och få kontakt med djur. Nu har vi breddat målgruppen men fortsätter på den inslagna vägen med viljan att göra naturen och möten med djur tillgängliga för alla.

Mer information om hela projektet hittar du här

Kurser

Arbetar du/ni med en verksamhet där kunskapen om djurens och naturens effekt på människan kan berika ert arbete? Vi kan organisera kurser, både korta endagarskurser och lite längre kurser för er arbetsgrupp.

Kontakta oss på [email protected] för upplägg och offert.

Detta ingår i kurserna

Kunskap om grön hälsa, grundläggande friluftsliv och vår närnatur. Upplevelser med framförallt tama djur men även möten med vilda arter.

Vid flerdagarskurser ingår boende under enklare former, och samtliga måltider. Maten lagas utomhus av deltagarna tillsammans med Nordens Arks utbildare.

Kursintyg - Deltagarna får i hemläxa att göra djur- och naturaktiviteter samt dela dem med andra via sociala nätverk. När uppgiften är klar skickas ett kursintyg från Nordens Ark. 

Exempel på en grundkurs

En grundkurs är riktad till alla som är intresserade av att använda djur- och naturupplevelser i sitt arbete eller på egen hand. Det är en praktisk kurs och vi är utomhus den största delen av tiden. Lägerplatsen i Nordens Arks Ekopark är basen och vi övernattar i stugor eller vindskydd/tält i skogen. Vi igenom grunderna för att trivas ute naturen och ger tips om bra kläder och annan utrustning.

Elden är i centrum och används för matlagning, värme och som samlingspunkt. Möten med djuren på Nordens Ark är ett givet inslag. Vi kommer framför allt träffa de tama djuren på Lantgården men också vilda djur i parken. I ekoparken närmar vi oss vardagsnaturen genom att titta på vilka fåglar, växter och djur det finns runt omkring oss. Vi går också igenom den vetenskapliga grunden till varför natur och djur har positiv effekt på vår hälsa.

Fördjupningskurs med brukare/deltagare/elever/etc.

Kontakta [email protected] om du är intresserad av att komma tillbaka till Nordens Ark efter att ha varit här på en eller flera kurser.

I dialog planerar vi något bra tillsammans. Exempel på vad vi skulle kunna erbjuda är:

  • Dagsaktiviteter med olika tema som: Djuren på Nordens Ark; Visentspaning; Vandring; Prova på att paddla kajak; Vilda växter och djur.
  • Två eller flera dagars fördjupning med övernattning på lägerplatsen. Ni sköter mycket själva och Nordens Ark pedagoger hjälper till med praktiska ting och leder aktiviteter enligt överenskommelse.

Villkor

En förutsättning för deltagande på våra kurser är att deltagarna är beredda på att delta i utvärdering av effekten av kursverksamheten. Det gäller både direkt i anslutning till kursen och en långsiktig utvärdering 6 respektive 12 månader efter kurstillfället.

Som deltagare behöver du ta med en del personlig utrustning. Packlista- Bra saker att tänka på att packa med.

För kursen gäller Nordens Arks köp- och bokningsvillkor. Länk till köp och bokningsvillkor.

Nordens Ark förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteterna vid för få anmälda med 14 dagars varsel.