den 12 december 2019

Nordens Arks räddar de röda pandorna

Minskad biologisk mångfald och fattigdom är problem som är tätt sammankopplade och insatser för att bekämpa dem måste länkas samman på ett konkret sätt. Därför tar nu Nordens Ark och Red Panda Network första spadtaget till ett Naturcenter i Deurali Bhitri i Taplejung, i östra Nepal. Målet är att minska fattigdomen i området och säkerställa en hållbar framtid för människan och den röda pandan. 

Fattigdom och begränsade möjligheter till försörjning medför att lokalbefolkningen i östra Nepal nyttjar naturens resurser ohållbart. De unika bergsskogarna och den röda pandan i Nepal försvinner i en allt snabbare takt på grund av överbetning, ohållbart skogsbruk för timmer och bränsle, oplanerade bosättningar och jordbruksomvandlingar.

För att bevara den röda pandan och samtidigt bidra till att förbättra levnadsförhållanden för lokalbefolkningen bygger Nordens Ark och Red Panda Network ett Naturcenter i området. Centret ska fungera som knutpunkt för kunskapsspridning och tekniköverföring. Här kommer man kunna lära sig om hållbar energianvändning och konstruktionsteknologier, ekologiskt jordbruk, hållbar skogsförvaltning och naturturism. 


Röda pandor i Nepal. Foto: Red Panda Network

Centret byggs enligt de senaste rönen för jordbävningssäkra byggnader och visar på miljömässigt hållbara lösningar som minskar den negativa miljöpåverkan så som system för regnvattenuppsamling, solceller, ekologiska toaletter och energieffektiva spisarna. Man kommer även utbilda lokala skogsvakter som ansvarar för att övervaka och skydda de angränsande skogsområdena och de röda pandor som lever där. 

Första spadtaget togs i november och centret väntas stå färdigt om ett år. Efter färdigställande kommer Naturcentret drivas av Red Panda Network som arbetat i området sedan 2007 och dess lokala partner Himali Conservation Forum tillsammans med det lokala skogsanvändarsamhället. Naturcentret ska efter åtta år vara självförsörjande och kommer vara en del för att förbättra levnadsstandarden och öka de årliga inkomsterna för minst 2 000 lokala familjer.


Grunden för Naturcentrat i Nepal markeras. Foto: Red Panda Network

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.