den 19 mars 2021

Nordens Ark får 7 miljoner av Postkodlotteriet

I dag var det dags för Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet. För sjunde året i rad var Nordens Ark en av 58 ideella organisation som fick del av utdelning - hela 7 miljoner till arbetet med att rädda världens hotade arter. 

- Tack vare Postkodlotteriets lottköpare har vi möjlighet att arbeta för att bevara hotade arter genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning. Att arbeta med biologisk mångfald är ett långsiktigt och viktigt arbete, säger Mats Höggren vd på Stiftelsen Nordens Ark. 

Pengarna går till den dagliga verksamheten med att rädda och bevara hotade djur och är bland annat viktiga för Nordens Arks olika bevarandeprojekt i fält.