den 20 november 2019

Nordens Ark hjälper Skottland rädda vildkatterna

Tillsammans med Royal Zoological Society of Scotland kommer Nordens Ark att arbeta för att rädda den skotska vildkatten, också känd som the Highland Tiger, i det vilda. Ungar födda på Nordens Ark kommer i framtiden släppas ut de skotska högländerna. 

Den skotska vildkatten, även kallad the Highland Tiger, är ett av Storbritanniens mest hotade däggdjur och arten står på randen av utrotning. Historiskt sett har vildkatterna hotats av förlust av livsmiljöer och förföljelse. Idag hotas de främst av hybridisering med tamkatter och sjukdomar vilket har lett till att den vilda populationen har minskat kraftigt.  

Baserat på historisk information och forskningsdata som samlats in av the Scottish Wildcat Action project konstaterade IUCN Cat Specialist Group i en rapport tidigare i år att populationen av vildkatter i Skottland inte längre är livskraftig. Rapporten slog också fast att för att kunna rädda arten i det vilda måste man förstärka den återstående populationen genom att föda upp och släppa ut vildkatter. 

-Som besökare kommer man även i framtiden kunna se skotsk vildkatt på Nordens Ark, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark, men huvuddelen av vårt arbete kommer ske i den slutna avelsanläggningen. Detta för att minimera mänsklig kontakt med de katter som ska skickas till utsättningsprojektet.


Skotsk vildkatt på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson

Tack vare finansiering från EU lanseras nu projektet Saving Wildcats, ett bevarandeprojekt för att återetablera den vilda populationen av skotsk vildkatt. Saving Wildcats kommer att drivas av Royal Zoological Society of Scotland och Nordens Ark är en av samarbetspartnerna. För att komplettera det skotska avelscentret kommer Nordens Ark att hålla ett flertal avelspar av skotsk vildkatt i vår avelsanläggning och producera ungar för utsättningsprojektet. 

Att släppa ut arter i naturen är komplicerat och det finns inga garantier för framgång men Saving Wildcats har samlat specialister från hela världen med unik kunskap och expertis för att ge vildkatterna den bästa chansen att överleva i Skottland. Projektet löper över flera år och den första utsättningen av vildkatter är planerad till 2022 i Cairngorms nationalpark i Skottland. 

Projektet är ett samarbete mellan Royal Zoological Society of Scotland, Nordens Ark, Scottish Natural Heritage, Forestry and Land Scotland, Cairngorms National Park authority och Junta de Andalucía.