den 13 september 2021

Nordens Ark räddar kycklinggrodor i Karibien

Idag är kycklinggrodan troligen försvunnen från öarna i Karibien. För att återinföra arten arbetar nu Nordens Ark tillsammans med andra europeiska djurparker med lokala myndigheter och organisationer. Förhoppningsvis kommer kycklinggrodor från djurparkerna inom kort att kunna släppas ut i det vilda på den karibiska ön Montserrat.
 
Den kanske viktigaste faktorn när det handlar om att rädda utrotningshotade djur är samarbete över gränser. Arbetet med den akut hotade kycklinggrodan i Karibien är ett tydligt exempel på det. Här samarbetar europeiska djurparker och universitet med myndigheterna på öarna Montserrat och Dominica. Målet är att det 2034 åter ska finnas kycklinggrodor på de karibiska öarna.
 
Räddningspopulationer
2009 evakuerades 50 kycklinggrodor från Montserrat. De placerades på tre djurparker i Europa och skapade grunden för de livsviktiga räddningspopulationerna som nu genom planerad avel ser till att bibehålla arten genetiskt sund.

- Att föda upp grodor som sedan sakta får vänjas vid och bygga upp en resistens mot den svampsjukdom, chytridiomykosis, som dödar grodorna i det vilda är världsunikt, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för projektet på Nordens Ark. Det har aldrig gjorts tidigare och förhoppningsvis kan metoden sedan användas för att rädda andra arter också.
 
Avel är svårt
Att få kycklinggrodor att föröka sig är svårt. Att arten nästan hann dö ut innebär att i princip all kunskap om arten idag kommer från djurparksobservationer. Nordens Ark mottog 2016 en stor grupp vuxna och juvenila kycklinggrodor från Jersey ZOO och ZSL London ZOO i Storbritannien. Redan första säsongen lyckades vi med bedriften att reproducera ett viktigt par. Sedan dess har det dock resultatet varit mindre lyckat. Grodorna bygger bon och lägger ägg, men det blir det inga ungar.

Genom åren har man provat olika metoder och säsongen 2020 lyckades en hona född på Nordens Ark med bedriften föda upp tre kullar under samma säsong.

-Det är första gången det sker hos arten, fortsätter Kristofer. Vi gjorde en del förbättringar inför 2021 och nu har fyra obesläktade honor fött upp minst en kull var vilket är en fantastisk.
Erfarenheterna sprids nu vidare både till de europeiska djurparkerna och till organisationerna på plats i Karibien.
 

Kycklinggroda på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson
 
För två år sedan skickades ett 20-tal grodor uppfödda på europeiska djurparker till Montserrat. Grodorna släpptes ut i två stora semi-hägn där forskare kunde följa deras acklimatisering till ett liv i det vilda. Tanken var att grodorna skulle utsättas för svampen som orsakar sjukdomen och då bygga upp en resistens.

Redan samma år byggde de fina skumbon, men då grodorna fortfarande var unga blev det inte mer än så. Andra året observerades de första ynglen men efter ett utbrott av chytridiomykosis lämnade de vuxna djuren sina bon.
 
Bohålor från Nordens Ark blev räddningen på Montserrat
Stora delar av Montserrat är täckt av ett tjockt lager aska från vulkanutbrott som gör att vatten inte sugs upp av marken. Det gör att bohålorna i semi-hägnen svämmas över och förstör för kycklinggrodorna.

Kristofers erfarenheter från arbetet, såväl på Montserrat som på Nordens Ark gjorde att vi kunde hjälpa till med utformning och konstruktion av bohålor för att skapa bättre förutsättningar för en framgångsrik reproduktion.