den 6 april 2022

Nordens Ark skickar snöleopardforskare till Mongoliet

Efter två års uppehåll orsakat av pandemin kan nu äntligen Nordens Arks forskare åka till Tostbergen i södra Mongoliet för att fortsätta det viktiga arbetet med att förse snöleoparder och deras bytesdjur, i huvudsak stenbockar, med radiosändare.

-Äntligen är vi på väg tillbaka, säger Gustaf Samelius, forskare på Nordens Ark och Snow Leopard Trust. Vi ser fram emot att få börja jobba och träffa våra kollegor i Mongoliet igen.

Utöver att förse snöleoparder och stenbockar med radiosändare kommer Gustav och hans kollega Örjan Johansson från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att jobba med två av Snow Leopard Trusts studenter från Mongoliet. Allt som en del i att trygga snöleopardens fortsatta existens i Centralasiens bergsområden.


Snöleopardhona med unge i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust/Snow Leopard Conservation Foundation

För fjorton år sedan startades arbetet av Snow Leopard Trust och det är världens längsta och största studie på snöleoparder – detta fascinerande djur som vi fortfarande vet alltför lite om. För tolv år sedan anslöt Nordens Ark till arbetet och vi är stolta och glada att meddela att samarbetet kommer att fortsätta i minst tre år till.

-Det är skönt att arbetet kan återupptas igen, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark. Den kunskap forskarna samlar in är avgörande för att rädda snöleoparderna i det vilda.

Under åren har flera världsunika insatser gjorts, som att för första gången någonsin ha lokaliserat och undersökt vilda snöleopardungar i deras lya. Den kunskap som forskarna samlat på sig under fjorton år har bidragit med viktig information för bevarandet av andra arter i flera av snöleopardens utbredningsländer.


Forskarläger i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust/Snow Leopard Conservation Foundation