den 26 november 2019

Unikt projekt på Nordens Ark tränar hund för att hitta larver av större ekbock

Den första specialsökhunden för att hitta larver av den akut hotade större ekbocken utbildas nu på Nordens Ark. Det är ett unikt projekt och första gången en hund utbildas för att hjälpa till i bevarandearbetet av den större ekbocken.
 
Större ekbock är en av Sveriges största skalbaggar och finns idag bara på en enda plats i landet, Halltorps hage på Öland.  Sedan 2012 arbetar Nordens Ark intensivt med att föda upp större ekbockar som sedan sätts ut på gamla ekar i naturreservat på fastlandet, i Blekinge och Kalmar län, där ekbocken tidigare har funnits. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar och i höst har ytterligare ett steg tagits för att rädda den hotade skalbaggen.

-Det är en spännande utveckling av projektet, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för uppfödningen av större ekbock på Nordens Ark. Om vi lyckas med detta kommer hunden att bli en väldigt användbar tillgång när vi skall inventera och göra uppföljningar av de utplanteringarna vi gjort. 


Loka tränar på att hitta ekbockslarver i träden på Nordens Ark. Foto: Elin Eriksson Byröd

Det är Elin Eriksson Byröd, legitimerad djursjukskötare på Nordens Ark, och hennes hund Loka som tränar för den speciella uppgiften. Loka är en 4-årig Irish softcoated wheaten terrier som vunnit flera priser inom viltspår. Tidigare i höstas var de båda på en tvådagars utbildning för specialsökhundar och nu tränar de intensivt på hemmaplan.

- Loka är väldigt duktig på att använda nosen och tycker om att träna, säger Elin och fortsätter, just nu jobbar vi här hemma med att lära henne känna igen doften från ekbockslarverna och göra tydliga markeringar. För Loka är detta bara ytterligare en rolig arbetsuppgift, vid sidan av de hundsporter som vi annars tränar och tävlar i, men för mig är det helt fantastiskt och väldigt spännande att få möjligheten att kombinera hundträning med artbevarande!Det tvååriga projektet är en påbyggnad av det bevarandearbete som Länsstyrelsen i Kalmar och Nordens Ark driver för att rädda den större ekbocken i Sverige, med syftet att se om det går att träna en hund att hitta larver av större ekbock i naturen.  

De större ekbockarna lever största delen av sina liv, upp till fem år, som larver under barken på gamla ekar. Det gör det svårt att veta exakt hur många och vilka träd som är värdar för ekbockarna. När Loka är färdigtränad kommer hon förhoppningsvis kunna delta i inventeringen av större ekbock i det vilda. Med hjälp av henne kommer man lättare kunna identifiera i vilka ekar det finns ekbockar och på så sätt få en bättre bild av spridningen. 

Projektet är möjligt tack vare stöd från Mohammed bin Zayed Conservation Fund och Länsstyrelsen i Kalmar.