den 13 mars 2019

Nordens Arks järvar hjälper forskare i Alaska

Att studera vilda djur i deras naturliga miljö är inte enkelt och många gånger är vår kunskap om dem därför bristfällig. För att hjälpa forskarna har tre av Nordens Arks järvar därför under veckan burit gps-halsband som samlar in data om deras aktivitet och rörelsemönster.

Att studera vilda djur i deras naturliga miljö är inte enkelt och många gånger är vår kunskap om dem bristfällig. Då är det bra att djurparker kan vara behjälpliga för de som forskar på vilda djur. Det gäller även järvar som är ett rovdjur som finns runt hela norra halvklotet.

Tom Glass är forskare vid University of Alaska Fairbanks och Wildlife Conservation Society där han studerar järvars beteende. Han har bland annat satt gps-halsband på ett antal järvar i det vilda och på så sätt fått en mängd data om deras aktivitet.

För att bättre förstå och kunna tolka datan har tre av Nordens Arks järvar under en veckas tid burit motsvarande gps-halsband. Under denna tid har Tom Glass samtidigt utfört beteendeobservationer för att i slutändan kunna länka ihop värdena från halsbandet med olika beteenden. Med hjälp av detta hoppas Tom Glass och hans kollegor nu kunna tolka den tidigare insamlade informationen.

- Det är roligt att kunna hjälpa forskarna på det här sättet och det är ett naturligt uppdrag som moderna djurparker ska ha nu och i framtiden, säger Eva Andersson från Nordens Ark som är ansvarig för den europeiska stamboken, Järvar lever ofta ensamma i det vilda och det gör dem svåra att studera.

Gps-halsband är ett vanligt hjälpmedel för forskarna. Djuret sövs och halsbandet sätts på samtidigt som man passar på att göra en hälsoundersökning, ta blodprover och liknande. Halsbandet som används är utformat för att på bästa sätt passa arten och störa djuret så lite som möjligt. Det är inställt att falla av efter en viss tid.

Järven är ett av Sveriges fem stora rovdjur och listas som sårbar på den svenska rödlistan.