den 27 februari 2015

Nordens Arks Vänner skänker 400 000 kronor

- Vi är mycket glada att kunna börja året med en gåva på 400 000 kr till Nordens Ark viktiga arbeta. Vårt fokus är självklart att kunna ge fler gåvor under året, säger Sonia Lundin, ordförande i Nordens Arks Vänner (NAV).

NAV har genom åren bidragit med hela 25 miljoner kronor till Nordens Arks verksamhet. Detta tack vare våra medlemmar. Ert val att stödja verksamheten på Nordens Ark har stor betydelse för det viktiga arbete som bedrivs. 

- Det är tack vare medlemmarnas energi och vilja till ideellt arbete som NAV de första 25 åren kunnat stödja Nordens Ark med både finansiella medel och hjälp vid olika aktiviter. Tack vara våra medlemmar kan vi finnas till hand för att grilla korv, ta hand om besökare och sprida kunskap om Nordens Arks viktiga arbete, säger Sonia Lundin och fortsätter. 

- Nu ser vi framåt och kommer fortsätta hjälpa djuren. 

Som medlem i NAV stödjer du Nordens Ark och får samtidigt fri entré till parken, du får delta i föreningens aktiviteter, information om Nordens Arks viktiga arbete i medlemstidningen Arket och via nyhetsbrev. Dessutom får du rabatt på Nordens Arks hotell och butik. 

Fakta

NAV bildades 1989 och är en ideell fristående medlemsförening i syfte att stödja Nordens Arks verksamhet. Den främsta anledningen till att NAV startades för 25 år sedan var att en grupp engagerade människor, en ”hjälpgrupp”, ville stödja Nordens Ark i att utveckla verksamheten mot deras målbild. Det var krisigt med pengar och hjälpgruppen såg att de kunde hjälpa till med finansiella medel genom ideellt arbete.

Föreningen har genom åren organiserat en mängd olika aktiviteter och arrangemang vars intäkter gynnat Nordens Arks utveckling. Det traditionella midsommarfirandet på Åby säteri och skördemarknaden på Lantgården i september är två av föreningens större arrangemang som lockar hundratals besökare.