den 8 juni 2017

Norska fågelungar föds upp på Nordens Ark

För den vitryggiga hackspetten, som är vår mest hotade fågel, är läget akut och bara några få häckande par finns kvar i Sverige idag. För att bidra till att bevara arten föds ungar upp på Nordens Ark, som sedan släpps ut i det vilda. I år har avelsgruppen dessutom förstärkts med fyra viltfödda ungar från Norge som just nu handmatas tills de är stora nog att släppas ut i en voljär.

För en vecka sedan hämtade Naturskyddsföreningen fyra vitryggiga hackspettungar i Vest Agder i sydvästra Norge, där arten inte är hotad. Tanken är att de ska förstärka avelspopulationen på Nordens Ark och att deras ungar senare kommer att släppas ut i det vilda.

- Att handmata hackspettar kan vara ganska klurigt då de ibland är mer benägna att spotta ut maten och hacka oss på händerna än att faktiskt äta. De vet inte alltid sitt eget bästa, Karin Larsson som matar hackspettungarna.


Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen ett projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten som är akut hotad i Sverige. Man arbetar bland annat med att skydda och återskapa lövskogsmiljöer, stödutfodring och med att förstärka den ytterst bräckliga svenska stammen genom utplantering av fåglar. I början plockades ungar ur bon i Norge och Lettland och föddes upp på Nordens Ark för att sedan släppas ut när de var stora nog att klara sig själva.

För drygt tio år sedan bestämde Nordens Ark sig för att försöka bedriva avel på vitryggiga hackspettar, genom att få fåglarna att häcka i hägn. Det var något ingen tidigare försökt sig på. Det tog några år att lära sig vad som krävs för att få fåglarna att trivas och häcka, men nu fungerar det bra och Nordens Ark var först i världen med att få vitryggiga hackspettar att häcka i hägn. Idag ingår även Skansen och Järvzoo i samarbetet med att föda upp ungar.

På Nordens Ark finns idag 13 par av vitryggiga hackspettar och samtliga har under våren uppvisat häckningsbeteenden. Hur många av dem som får ungar i år återstår att se, det är lite tidigt än.

 

Här kan du läsa mer om Nordens Arks arbete med de vitryggiga hackspettarna. 

 

Bevarandeprojektet för vitryggig hackspett stöds ekonomiskt av PostkodLotteriet och Fondation Segré. I år har Nordens Ark även fått hjälp av Svenska Djurparksföreningen.