den 14 februari 2022

Nu bygger vi en Ark för världens sköldpaddor

Nu tas första spadtaget för Nordens Arks nya satsning, en Ark för världens sköldpaddor. En unik anläggning som kommer vara hem för några av världens mest hotade sköldpaddsarter.  
 
Över 60 % av världens sköldpaddor hotas av utrotning. Trots att hotet är större än för både fåglar, däggdjur och groddjur så har sköldpaddskrisen fått förhållandevis lite uppmärksamhet och resurser. Det är något som Nordens Ark hoppas att ändra på.
 
 -Vår SkölpaddsArk kommer att vara en fristad för omkring 15 arter som alla är mycket nära utrotning i det vilda, säger Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark. Flera av arterna kommer att försvinna utan intensiva avelsinsatser med räddningspopulationer och insatser i fält.
 
Anläggningen är unik och den enda i sitt slag i norra Europa. Den byggs mitt i parken och består av både en visningsdel öppen för besökare och en sluten avelsanläggning. I avelsanläggning blir det möjligt att föröka och föda upp sköldpaddor i större skala för att i framtiden kunna bistå bevarandeprojekt med djur för utsättning i det vilda.


Byggstart för den nya SköldpaddsArken på Nordens Ark. Foto: Nordens Ark
 
Största hoten mot världens sköldpaddor är förlust av livsmiljöer och den illegala handeln med vilda djur. Situationen är allra mest akut i Asien, där nästan alla av de 100 sköldpaddsarterna är hotade.
 
-Fokus kommer läggas på att jobba med arter från den regionen, fortsätter Emma. Vi har också valt att jobba med stora och utrymmeskrävande vattensköldpaddor då anläggningar för dessa saknas.  
 
SkölpaddsArken invigs sommaren 2023 och förhoppningen är att satsningen ska hjälpa till att säkerställa överlevnaden för flera sköldpaddsarter till dess att situationen i det vilda har förbättrats så att utsläpp i det vilda är möjligt.
 

Indomalajisk flodsköldpadda är en av de hotade arterna som kommer flytta in i den nya SköldpaddsArken på Nordens Ark. Foto: Petr Hamernik/ Zoo Praha