den 29 maj 2017

Osexiga djur riskerar att dö ut, hopp finns på Nordens Ark.

För första gången på flera år har två fina lamm fötts hos de tadzjikiska stäppfåren på Nordens Ark. Det är extra glädjande eftersom nya individer behövs bland de grupper av stäppfår som finns i Europas djurparker.

- Vilda får och getter är arter som ofta får ge plats åt mer spektakulära arter i djurparkerna. Bruna, växtätande flockdjur är inte samma publikmagneter, hur stora och vackra horn de än har, som tigrar och leoparder. De ger helt enkelt inte lika mycket uppmärksamhet, säger Ewa Wikberg zoologisk chef på Nordens Ark.

Hoten mot dem är reella och det är osäkert hur läget för dem ser ut i det vilda. Många lever i områden som är starkt påverkade av människans utbredning eller i krigsområden, därför är det extra viktigt att världens djurparker hjälps åt för att hålla en livskraftig population. Internationella regler för import och export av klövdjur mellan olika världsdelar innebär vissa svårigheter för djurparkerna att hålla den genetiska variationen så bred som möjligt.

Idag finns bara 30 djur av dem kvar i djurparkerna i Liberec, Tallinn, Riga, Kaliningrad och på Nordens Ark. Det är därför viktigt att få igång ett fungerande avelsarbete. För två år sedan fick vi en ny avelsbagge och under hösten även en ung tacka från Tallin zoo. På Nordens Ark finns nu en bagge och sex tackor – den näst största gruppen efter Tallinn zoo som har 11 individer.

Att två lamm nu fötts på Nordens Ark, en hona och en hane, är därför både roligt och viktigt och ger lite hopp inför framtiden för de tadzjikiska stäppfåren.

 

Lamm av tadzjikiskt stäppfår. Foto: Erik Edvardsson