den 22 april 2022

På påskafton kom första ägget

Nu har årets häckningssäsong för fjällgås startat här på Nordens Ark. Fjällgässen, som alla går tillsammans, har ägnat senvintern och vårens början åt att välja partner att para ut med. Nu är de klara och total fann 26 fåglar varandra och 13 fjällgåspar bildades. Därefter hålls fjällgässen i separat avelshägn för att i lugn och ro kunna para sig, bygga bo och börja lägga ägg och första äggen kom passande nog på påskafton. Fjällgåshonan lägger sedan ägg under ca en vecka innan hon börjar ruvar. Det innebär att årets första små gässlingarna kommer kläckas runt den 17 maj.

Fjällgåsen är globalt utrotningshotad, den är listad som sårbar på den internationella rödlistan och är en av Sveriges mest akut hotade fågelarter. Projekt fjällgås är ett samarbete mellan Svenska jägareförbundet, Nordens ark och Norrbottens ornitologiska förening. Projektets syfte är att fjällgåsen ska återta sitt naturliga utbredningsområde i svenska fjällen. Fjällgäss föds upp på Nordens Ark och Öster Malma för att sedan släppas ut i svenska fjällen. Därefter får de leva fritt och förhoppningsvis återvända för att häcka i de svenska fjällen. 


Fjällgässhona i boet. Foto: John Söderlindh