den 13 oktober 2022

Pilgrimsfalken är räddad - det är värt att fira!

På femtio år har pilgrimsfalken gått från att nästa ha varit försvunnen i vårt land till dagens 600 häckande par. Det är en framgångssaga utan motstycke. En bidragande orsak är alla de 215 ovärderliga pilgrimsfalkungar som fötts upp på Nordens Ark och sedan släppts ut i det vilda. I helgen firar Projekt Pilgrimsfalk 50-årsjubilum på Nordens Ark.
 
 
År 2000 inleddes arbete med att föda upp pilgrimsfalkar på Nordens Ark och genom åren har totalt 215 pilgrimsfalkungar släppts i det vilda. Idag ser läget för arten ljust ut och arbetet på Nordens Ark har avslutats.

- Det har varit 20 intensiva år, säger Dick Liljegren djurvårdare på Nordens Ark. Det är många sena kvällar och tidiga morgnar som vi suttit här och matat hungriga falkungar.


Matning av pilgrimsfalksunge. Foto: Christer Larsson
 
De senaste 50 åren har pilgrimsfalken gått från att vara nästan utrotad i vårt land till att nu vara på väg mot 600 häckande par. Det är en av de mest lyckade naturvårdsinsatserna någonsin i Sverige. I början av 1900-talet gjorde DDT och andra miljögifter skalen på falkens ägg så sköra att de gick sönder under ruvningen vilket var en av de främsta anledningarna till att pilgrimsfalken höll på att försvinna från vårt land.

Tack vare hundratals engagerade ideella krafter som jobbat med inventering, dygnetruntbevakning och ringmärkning i fält i kombination med Nordens Arks uppfödning och utsläpp av falkungar i främst Mellansverige har nu pilgrimsfalken gått från akut hotad till sårbar.

- När vi började vårt arbete fanns det stabila växande populationer i södra och norra Sverige, fortsätter Dick. Vårt uppdrag har varit att knyta ihop dem genom att sätta ut falkungar i området däremellan. När vi startade fanns det bara fem vilda par i området, idag finns fler än 100.


Pilgrimsfalk på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson
 
Tack vare de senaste 50 årens arbetet med Sveriges pilgrimsfalkar finns nu arten i stort sett i alla Sveriges landskap. Idag bedrivs arbetet under ledning av BirdLife Sverige.

För att fira denna framgångssaga kommer projektets 50-årsjubileum att firas på Nordens Ark den 15 - 16 oktober.