den 26 juni 2015

Pilgrimsfalken flyger snart över Stockholm igen

I torsdags placerades för andra året i rad tre pilgrimsfalkar i en bolåda högst uppe på Folksamsskrapans tak på Södermalm. Falkarna försvann från Stockholm på 1950-talet och återkom 2014 i och med den första utsättningen. Projektet drivs gemensamt av Nordens Ark, Stockholms Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen och Folksam.

Pilgrimsfalken drabbades hårt av miljögifter och var nära utrotning i Sverige under 1970-talet. Då startade Naturskyddsföreningen Projekt pilgrimsfalk och idag finns över 350 revirhävdande par i Sverige, mycket tack varje projektet och ideella insatser från ornitologer. 

Fram till 2014 återstod bara ett område i Sverige där pilgrimsfalkarna inte hade kommit tillbaka till sina tidigare häckningsplatser – Stockholm. Den 30 juni 2014 placerades fyra falkungar på Folksamskrapans tak. Tre fick sedan flyttas till en annan ort på grund av attacker av måsar och trutar. Men den fjärde lurade trutarna, han lärde sig flyga och blev kvar på taket. Senast sågs han flyga över Stockholm i augusti 2014. Pilgrimsfalkar flyttar oftast söderut över vintern. Falkarna återvänder i stor utsträckning till det område de är födda i eller där de lämnat en bolåda. Det kan dock ta flera år innan de återvänder för att häcka.
– För att etablera en häckande population i området krävs det en målmedveten utsättning under ett antal år, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark.
 

– Pilgrimsfalken är en mycket välkänd fågel och vi hoppas kunna få tillbaka denna fantastiska fågel till Stockholm och samtidigt få ökad uppmärksamhet kring naturvårdsarbete, säger Mats Grahn, Stockholms Ornitologiska förening. 

Uppfödningen av falkungarna har skett på avelsanläggningen på Nordens Ark i Bohuslän. Ungarna kläcktes i slutet av maj och kommer att vara friflygande i slutet av juli. De kommer att flyga ut på små turer på jakt efter mat och samtidigt förgylla tillvaron för södermalmsborna. Varje natt kommer de hem till Folksamskrapan och sover – och äter om jaktlyckan varit dålig. 

– Det känns stort att stockholmarna återigen, om allt går vägen, får se pilgrimsfalkar spana över Stockholm, säger Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. 

Att placera ut pilgrimsfalkar på det här sättet är inte bara en svensk företeelse. I både New York och Chicago häckar pilgrimsfalkar på skyskrapor. Det fungerar bra och pilgrimsfalkarna har gott om mat i stadsmiljö. Även i Göteborg häckar ett par på gasklockan vid Göta älv. 

– Vi engagerar oss i det som kunden bryr sig om genom att inte bara snacka utan faktiskt göra något för miljön och den biologiska mångfalden. Folksam har dessutom försäkringar märkta med Bra Miljöval och pilgrimsfalken är symbol för Bra miljöval, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam. 

Du kan följa pilgrimsfalkarna via webbkamera på respektive parts hemsida. För mer information om utsättningen se faktablad.

Följ falkarna live

Klicka här för att följa falkarna live. 

För ytterligare information kontakta

Nordens Ark: Elin Rantakokko, kommunikatör Nordens Ark, 0523-795 93 eller 070-190 2146, [email protected]
Nordens Ark: Christer Larsson, projektledare Nordens Ark, 0523-795 94 eller 0705-84 75 27, [email protected]
Folksam: Karin Stenmar, miljö- och klimatchef Folksam, 0708-316 676, [email protected]
Stockholms Ornitologiska Förening: Mats Grahn, Stockholms Ornitologiska förening, 070 6500254 eller  [email protected]
Naturskyddsföreningen: Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 0733-746714 eller [email protected]