den 28 juni 2016

Pilgrimsfalkungar

I går släpptes fyra av årets pilgrimsfalkungar ut i det vilda. Trettiofem dagar gamla är det dags för falkungarna att flytta från Nordens Ark ut i det vilda. Det var tre hanar och en hona som sattes ut på två olika platser.

Den första veckan på den nya orten tillbringar pilgrimsfalkarna i en så kallad hackinglåda där de får mat och tid att vänja sig vid den nya miljön. Sedan öppnas lådorna och det är dags att prova vingarna.

Under sex veckor återkommer falkungarna till lådorna för att få mat. Den här gången har vi hjälp av Närke ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Örebro län och Hedströmsdalens ornitologiska förening som ser till och matar falkarna.