den 13 november 2015

Polska bockar reser hem

På Nordens Ark bedrivs ett världsunikt projekt där vi föder upp större ekbock som är en av Sveriges mest utrotningshotade insekter. Under inledningen av projektet har avelsdjur samlats in i Polen där den större ekbocken är betydligt vanligare. Nu är det dags för de bockarna att åka tillbaka hem till Polen.

Den större ekbocken är en av Sveriges mest sällsynta och utrotningshotade insekter. I dag finns arten bara i en liten ekhage på Öland och bara på ett tiotal ekar.

Under tre års tid har Nordens Ark tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar jobbat med att utveckla en metod för att föda upp större ekbock. Den svenska populationen är så liten och skör att vi valde att inte röra den innan vi fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Istället har vi under några års tid gjort en resa till Polen, där arten är betydligt vanligare, för att samla in vuxna ekbockar som avelsdjur till uppfödningsförsöket.

Arbetet med den större ekbocken är världsunikt och följs med intresse från många håll. Avkommorna från de polska ekbockarna har bidragit till att lösa en del av de frågetecken runt uppfödning av insekter som man tidigare stött på. Vi har också fått en klarare bild av artens biologi.

I somras gick projektet in i nästa fas och fem honor och tre hanar av större ekbockar samlades in på Öland och fick tillbringa en kärlekssemester på Nordens Ark. 500 ägg hann de lägga innan det var dags att åka tillbaka till Öland och ekarna de hämtats från.

När vi nu använder svenska ekbockar i projektet kommer de polska ekbockarna att ha tjänat sitt syfte. Idag skickas de tillbaka till Polen och till Wroclaw Zoo som kommer att jobba vidare med populationen. Det är drygt 600 individer, både larver, imagos och skalbaggar, som åker tillbaka.

Med på bockarnas resa finns djurvårdare från Nordens Ark som kommer att lära upp personalen i Wroclaw hur man tar hand om större ekbock. - Vi är otroligt tacksamma för vad de här insekterna har lärt oss. Jag och mina kollegor har jobbat väldigt hårt med de här små liven. De har nu bidragit med att bana väg för bevarandet av den större ekbocken i Sverige, säger Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens ark. Kvar på Nordens Ark finns 350 larver från årets insamling och uppfödning av svenska större ekbockar. De kommer förhoppningsvis vara redo att släppas ut i restaurerade ekskogar om ett par år.

För mer information och bilder kontakta:
Tom Svensson, pressansvarig Nordens Ark, 0523-795 41 eller 0703-16 23 36, [email protected]
Therese Patriksson, marknadsansvarig Nordens Ark, 0523-795 93 eller 070-190 2146, [email protected]
Jimmy Helgesson, djurvårdare Nordens Ark, 0702-08 15 81, [email protected]