den 10 mars 2015

PostkodLotteriet stödjer Nordens Ark för femte året

I förra veckan delade Svenska PostkodLotteriet ut sitt överskott för 2014. Stiftelsen Nordens Ark är en av 53 förmånstagare. I år fick stiftelsen sju miljoner till den dagliga driften och fem miljoner till ett nytt specialprojekt.

 - Postkodlotteriets gåva ger oss en stor möjlighet att engagera oss i långsiktiga projekt. Att arbeta med hotade arter är alltid ett långsiktigt arbete. Ett exempel är pilgrimsfalk som har tagit 40 år av insatser, men nu flyger den fritt över hela Sverige, säger Lena M Lindén, vd på Stiftelsen Nordens Ark.  

Sju miljoner går till den dagliga verksamheten med att rädda och bevara hotade djur. Pengarna kommer bland annat gå till att förse ytterligare fjällgäss med GPS-sändare för att lösa mysteriet med fjällgässens förehavanden efter att de släppts ut i det fria. 2014 har de sändarförsedda fjällgässen gett ovärderlig information men mer behövs. Andra delar kommer att gå till att fortsätta med det viktiga arbetet med amurtiger, grönfläckig padda, vitryggig hackspett och snöleopard. 

De andra fem miljonerna ska över tre år gå till ett nytt specialprojekt. Projektet har titeln ”Djur och natur – utomhuskurser för vårdare och brukare med särskilda behov” och det är ett helt nytt område och en ny satsning utöver Nordens Arks nuvarande verksamhet. Nu ska en genomförandeplan tas fram och under våren kommer projektet att presenteras närmare.  
- PostkodLotteriet har en vision om en bättre värld för människor, djur och miljö. Vi är därför glada och stolta över att kunna fördela hela vårt överskott till Nordens Ark och ytterligare 52 fantastiska ideella organisationer, säger Cecilia Bergendahl, vice vd Novamedia Sverige AB som driver PostkodLotteriet.