den 15 mars 2016

I går delade Svenska Postkodlotteriet ut sitt miljardöverskott för 2015 till sina förmånstagare. I år fick Nordens Ark motta 7 miljoner till arbetet med att rädda världens hotade arter. 

- Tack vare Postkodlotteriets lottköpare har vi möjlighet att arbeta för att bevara hotade arter genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning. Att arbeta med biologisk mångfald är alltid ett långsiktigt arbete, säger Mats Höggren vd på Stiftelsen Nordens Ark. 

Pengarna går till den dagliga verksamheten med att rädda och bevara hotade djur och kommer bland annat gå till det fortsätta arbetet med det amurtiger, grönfläckig padda, vitryggig hackspett och snöleopard i fält.

- Vi är otroligt glada över att stödja det arbete som Nordens Ark gör för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Stiftelsens gedigna kunskap och långa erfarenhet skapar förutsättningar för att rädda världens hotade arter, säger Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen tillika Managing Director på Novamedia Sverige. 

 

Högupplösta pressbilder finns på http://nordensark.se/press/pressbilder/

 

För mer information kontakta Mats Höggren, vd Nordens Ark, 0705-58 27 96


Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en stiftelse som genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Flera hundra djur födda på Nordens Ark har satts ut i naturen i Sverige och runt om i Europa. Nordens Ark har funnits sedan 1989 och snöleoparder, fjällgäss och manvargar är några av parkens djurarter. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt och idag erbjuder parken både hotell & konferens, restaurang och upplevelsepaket för sina besökare. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.