den 14 maj 2020

Rekordmånga fjällgäss på väg norrut

Många av fjällgässen som fötts upp på Nordens Ark återvänder nu till Sverige för att häcka. Under slutet av april och i början av maj har rekordmånga fjällgäss observerats i södra Sverige. Flockar med upp till 20 individer eller mer har setts på flera platser.

Efter att ha övervintrat i Holland och Tyskland är gässen nu på väg norrut till Lapplands fjällvärld där de antingen släppts ut som ungar av Projekt Fjällgås eller kläckts av vilda gäss. Som vanligt har våren redan kommit till södra Sverige, med växande grönska för gässen att beta, medan det fortfarande är snö och is i fjällvärlden.

-I år kanske det till och med är extra besvärligt med stora snömängder i norr som kan fördröja häckningen, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark. Därav det stora antalet gäss som just nu uppehåller sig i södra Sverige.


Fjällgäss på väg norrut. Foto: Projekt Fjällgås

Efter att i många år ha satt ut fjällgåsungar, totalt över 450 ungar kläckta på Nordens Ark, ser vi nu en kraftigt ökad förekomst av gäss som återvänder till Sverige efter övervintring. Det är mycket glädjande att se att insatserna börjar ge resultat.

-För att kunna räkna och identifiera de olika individerna är ringmärkningen ett ovärderligt hjälpmedel, fortsätter Christer. Tack vare det har vi identifierat över 100 fjällgäss som uppehåller sig i södra halvan av landet i väntan på våren i fjällvärlden

I väntan på våren i fjällen flyger fjällgåsflockarna mellan olika områden och ses ibland upp på nya platser. En sådan plats är Hagbynäs utanför Kalmar där det i dagarna dykt upp en flock på 11 fjällgäss som alla släpptes ut i Lappland förra sommaren. Dessa 11 har inte setts till sedan i september då de befann sig i Mo i Rana i Norge. Efter övervintringen dyker de nu upp igen, på väg ”hem” till Lappland.

Projekt Fjällgås är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Jägareförbundet och Nordens Ark. Projektet föder årligen upp ett stort antal av den kritiskt hotade fjällgåsen för utplantering i det forna häckningsområdet i Lappland.

Efter många års utsättningar av ungar, totalt över 450 ungar, ser vi nu en kraftigt ökad förekomst av gäss som återvänder efter övervintring. Det är mycket glädjande att se att insatserna börjar ge resultat, avslutar Christer.

Projekt Fjällgås är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Jägareförbundet och Nordens Ark. Projektet föder årligen upp ett stort antal av den kritiskt hotade fjällgåsen för utplantering i de forna häckningsområdet i Lappland.