den 30 maj 2023

Samarbete ger ett optimerat sköldpaddsklimat

Växelvarma djur som sköldpaddor, ormar, ödlor och krokodiler tillhör de som drabbas mest av klimatförändringarna. De har ingen egen jämn kroppstemperatur utan är beroende av temperaturen i omgivningen.

För att skapa så bra miljö som möjligt och optimera förutsättningarna för aveln hos våra sköldpaddor krävdes ett avancerat system som ger möjlighet att logga separata temperaturkurvor efter säsong. Tack vare Regin AB och Vesam Syd har nu en komplett lösning för mätning av temperatur och luftkvalitet installerats. Systemet ger dessutom djurvårdarna en enkel och säker översikt i det dagliga arbetet, då all mätning och loggning sker automatiskt.


Indomalajisk flodsköldpadda. Foto: Petr Velensky

- SköldpaddsArken är en unik byggnad och en viktig bit i arbetet för att rädda dem och utan samarbeten som det vi har med Regin och Vesam Syd hade inte SköldpaddsArken varit möjlig att bygga, säger Jimmy Helgesson, ansvarig djurvårdare för sköldpaddorna på Nordens Ark.

Sköldpaddor är en av världens mest hotade djurgrupper som har funnits på jorden i över 200 miljoner år. Läget för många av dem är kritiskt och fler än 50% av arterna står på ruinens brant och riskerar att dö ut om inget görs.

-Vi är mycket stolta över att kunna bidra till Nordens Arks viktiga och unika arbete. Att främja biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet går väl i linje med Regins vision om människors välbefinnande i en hållbar framtid. Förhoppningen är att vår insats ska bidra till att vända trenden och säkra djurens överlevnad inför framtiden”, säger Henrik Odén, Försäljningsingenjör på Regin.