den 22 juni 2023

Sanden blev till guld - äntligen har de första trumgräshopporna kläckts

För två år sedan la de första 20 trumgräshopporna sina ägg i sandbäddar på Nordens Ark. Efter en lång väntan har nu de viktiga gräshopporna äntligen kläckts. Efter att ha vuxit till sig under sommaren kommer de i sin tur lägga nya ägg som om två år förhoppningsvis kommer kunna släppas ut i det vilda.

Trumgräshoppan är en starkt hotad insekt och Nordens Ark har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län att ta fram metoder för att föda upp gräshoppor för släppa ut i det vilda. För två somrar sedan kom 20 hanar och 20 honor med trumgräshoppor till Nordens Ark. De parade sig och la ägg i de sandbäddar som ställts i ordning. Sedan vidtog en spänd väntan. Hade det lyckats? Skulle det kläckas några gräshoppor? Glädjen var så klart stor när de första små gräshopporna i veckorna som gått klev upp ur sanden.

-Det är viktigt att det här lyckas, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för projektet på Nordens Ark. Det kanske verkar underligt att vi jobbar så hårt för rädda just den här gräshoppan när det finns så många andra, men var och en fyller sin funktion i den biologiska mångfalden.


Trumgräshoppor. Foto: Jesper Sansjö

Ttrumgräshoppan är 2 - 4 cm lång som kan varierar en del i färg kan tyckas oansenlig till utseendet, men när hannarna spelflyger syns deras klarröda vingar tydligt. Under flygningen hörs ett karakteristiskt smattrande (trummande) ljud som gett arten dess namn.

Fortplantningen hos trumgräshoppan sker under juli-september. Efter att äggen lagts nere i marken ligger de sedan vilande i två år innan de i maj-juni kläcks till en 3 - 4 mm lång nymf.

-Nymferna ser ut som de vuxna gräshopporna, fortsätter Jimmy, förutom att vingarna inte är fullt utvecklade ännu. Nymfen ömsar sedan skinn fyra gånger och i mitten av juli är den till slut en fullt utvecklad gräshoppa.

Trumgräshoppan var tidigare vanlig i stora delar av södra Sverige minskade under 1900-talet med hela 70% när de öppna landskapen försvann i samband med jord- och skogsbruket ställdes om till ett mer storskaligt och industriellt.

Arbetet sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län som också är nationell samordnare för åtgärdsprogrammet för arten. Projektet genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.