Trumgräshoppa banner
Trumgräshoppa banner

Trumgräshoppa

Psophus stridulus

Trumgräshoppan är en 2-4 cm lång, brun gräshoppa med vackert röda flygvingar som syns tydligt när hanarna spelflyger. Under flygningen hörs ett karakteristiskt smattrande (trummande) ljud som gett arten dess namn.

Honan är tydligt större än hanen. Hanen är mörkfärgad, nästa helt svart eller mörkbrun. Honan är ljusare, grå eller rödaktigt ljusbrun.


25 - 40 mm

Arten finns inte för visning i djurparken utan Nordens Ark arbetar enbart med uppfödning och återinplantering av denna art. 

Trumgräshoppan var tidigare vanlig i stora delar av södra Sverige. När jord- och skogsbruket i Sverige på 1950-talet ställdes om och blev mer storskaligt och industriellt försvann de öppna landskap som är livsavgörande för arten. Trumgräshoppan har höga krav på sin livsmiljö och kan ses som en indikator på gynnsam miljö för andra lika värmekrävande arter som lever i torra betesmarker.

Arten återfinns idag på ett 50-tal platser i landet från Dalsland, Uppland, Södermanland,  Västergötland, Småland och Blekinge samt på Öland och Gotland, vanligast är den dock i Östergötland

Fortplantningen hos trumgräshoppan sker under juli-september. Efter att äggen lagts nere i marken ligger de sedan vilande i hela två år innan det är dags att i maj-juni kläckas till en 3-4 mm lång nymf.

Nymferna ser ut som de vuxna gräshopporna, förutom att vingarna inte är fullt utvecklade. Nymfen ömsar skinn fyra gånger och i mitten av juli är den till slut en fullt utvecklad gräshoppa.

Läs mer om bevarandearbetet


Bli fodervärd