den 1 juli 2021

Siselungar från Nordens Ark släpps ut i det fria i Tjeckien

Den lilla och karismatiska siseln är ett av Europas mest hotade däggdjur. För att bevara arten pågår aktiva utsättningsprojekt i flera olika länder runt om i Europa. I år kommer Nordens Ark att skicka alla årets siselungar till ett utplanteringsprojekt i Tjeckien.

Sisel (Spermophilus citellus) eller europeisk jordekorre är en liten gnagare som ofta kallas för djurvärldens "sjusovare" då arten ligger i vintervila mellan sex till åtta månader. Arten lever på grässtäpperna i centrala och sydöstra Europa. Fram till 1950-talet var siseln vanligt förekommande men i takt med att stäppmarkerna odlades upp och andelen betande djur, som håller landskapet öppet, minskade försvann också stora delar av sislarnas livsmiljö. Idag lever de istället ofta på golfbanor, lekplatser, flygplatser, campingar och koloniodlingar - områden där de sällan är särskilt välkomna. Detta har lett till att arten är listad som starkt hotade på den internationella rödlistan och att det nu krävs aktiva bevarandeinsatser för att rädda den.


Sisel. Foto: Marie Mattsson/Nordens Ark

- Även om den är liten så har siseln en viktig roll i ekosystemet säger Sara Nilsson, djurkoordinator på Nordens Ark. Arten fungerar som en paraplyart, den är bland annat ett viktigt bytesdjur för rovfåglar och mindre rovdjur och deras övergivna bohålor används gärna av andra arter så som grönfläckig padda och hasselsnok.

I Tjeckien upprättades 2008 ett åtgärdsprogram för siseln där det långsiktiga målet är att få tillbaka en livskraftig population av arten i landet. Förutom restaurering och skydd av livsmiljöer så arbetar man även aktiv med utplantering. Individer som föds i djurpark släpps ut för att förstärka existerande populationer samt för att återinföra arten i områden där den tidigare funnits.


Hälsokontroll av sisel. Foto: Emma Nygren/Nordens Ark

- Det är jätteroligt att vi har möjlighet att bidra med individer för utsättning, fortsätter Sara. Vi ser fram emot att följa hur våra sislar klara sig i det vilda.

Sedan 2016 har projektet satt ut över 300 sislar på olika lokaler i landet. Sislarna sätts ut i individuella hålor i tillfälliga hägn på utsättningsplatsen. Där har de möjlighet att anpassa sig till sin nya omgivning innan man två dagar senare tar bort de tillfälliga hägnen. Utsättningarna har än så länge varit framgångsrika då projektet har kunnat bekräfta att reproduktion har skett på utsättningsplatserna.

 


Läs mer om arten på vår hemsida

Läs gärna mer om projektet på deras hemsida: https://www.zachranneprogramy.cz/en/european-ground-squirrel/

Högupplösta pressbilder finns på nordensark.se/press/pressbilder/

För mer information kontakta:
Sara Nilsson, djurkoordinator på Nordens Ark, tel 072-557 96 50, [email protected]