Sisel på Nordens Ark
Sisel på Nordens Ark

Sisel

Spermophilus citellus

Siselns päls är gulgrå med en blekgul mage. Kroppen är drygt 20 cm lång och svansen 6 cm. Sislar lever i kolonier bestående av flera familjegrupper.

Vikt: 240 - 340 gram
Längd: Drygt 20 cm Svans: 6 cm

Sislar är djurvärldens "sjusovare". Redan i augusti - september går de första djuren i vinterdvala för att inte vakna förrän till våren i mars eller april. Under dvalan sjunker hjärtfrekvensen och andningen. Kroppstemperaturen går ner till bara några grader.

Sislarna ägnar större delen av dagen åt att leta efter föda. Under hela sommaren äter sislarna för att bygga upp ett ordentligt fettlager som gör att de klarar av den djupa vinterdvalan. Kosten består av växter, rötter, frön och frukter. Även en och annan insekt kan slinka ner. Arten gräver långa gångar djupt ner i marken som leder till bohålorna där de tillbringar vintern. Förutom de djupa bohålorna grävs också grundare och mer lättillgängliga hålor där sislarna kan söka skydd mot rovdjur och andra faror.

I takt med att stäppmarkerna odlas upp och andelen betande djur som håller landskapet öppet minskar försvinner sislarnas naturliga hemvist. Idag lever de ofta på golfbanor, lekplatser, flygplatser, campingar och koloniodlingar - områden där de sällan är särskilt välkomna. Siseln hör ursprungligen hemma på stäpper i Sydosteuropa men återfinns idag även mot nordväst in i Tjeckien, Slovakien och angränsande delar av Polen och i de östra delarna av Tyskland.


Bli fodervärd