den 19 juli 2022

Sislar från Nordens Ark släpps ut i Tjeckien

För andra året i rad har sislar från Nordens Ark släppts ut i det vilda i Tjeckien. Den karismatiska lilla siseln är ett av Europas mest hotade däggdjur och just nu pågår aktiva utsättningsprojekt för att bevara arten.
 
I fredags öppnades hägnen för de nitton sislar som i sommar flyttat från Nordens Ark. Tillsammans med 50-talet andra sislar släpptes de ut i det vilda i landets västra delar. Sislarna sätts först i tillfälliga hägn på utsättningsplatsen som ger dem möjlighet att anpassa sig till sin nya omgivning innan luckorna öppnas, en så kallad soft-release.

- Det är jätteroligt att vi har möjlighet att bidra med individer för utsättning, säger Camilla Wikberg djurvårdare på Nordens Ark som körde sislarna till Tjeckien.


Det är ett storskaligt projekt som bedrivs med utsläpp på 27 olika platser runt om i landet. Även förra året släpptes sislar från Nordens Ark ut i området och vårens uppföljningar visar att de klarat sig fint.
 


Sisel för utsättning i Tjeckien. Foto: Hluboka Zoo

 
Siseln är en liten gnagare som lever i stora kolonier på grässtäpperna i centrala och sydöstra Europa. Den kallas ibland för djurvärldens ”sjusovare” då den ligger i vintervila i 6 till 8 månader, från tidig höst tills vårsolen värmer skönt igen. Arten är starkt hotad och har utrotats från stora delar av sitt tidigare utbredningsområde och nu krävs
  
Naturen är under press och det vilda djurlivet har minskat runt om i Europa, även i skyddade områden som nationalparker. Arter som siseln har utrotats trots att de har en viktig ekologisk roll och fungerar som en paraplyart som bland annat är ett viktigt bytesdjur för rovfåglar och mindre rovdjur. Deras övergivna bohålor används gärna av arter som grönfläckig padda och hasselsnok. Att återetablera arter som siseln och få tillbaka den biologiska mångfalden är ett viktigt steg i att få tillbaka ett vildare och mer levande Europa.


Sisel på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson