den 3 oktober 2016

Skogsrenar från Nordens Ark släpps ut i Finland

Idag skickas tre av Nordens Arks renhonor, vajor, till Ähteri zoo i Finland där specialhägn byggts upp. Där kommer de att ingå i en flock med flera renar, både vilda och från andra djurparker. I ett utplanteringsprojekt kommer sedan renar från den nybildade flocken att sättas ut i det vilda. 

Den vilda skogsrenen är hotad i Norden. Efter att ha varit vanlig i Sverige och Finland sköts den sista skogsrenen i Sverige 1880. Idag finns den bara kvar på två ställen i Finland samt i ryska karelen. För att rädda arten startar nu ett utplanteringsprojekt i Finland där Nordens Ark deltar. Tanken är att de utplanterade renarna ska knyta samman de båda finska populationerna och på så sätt förstärka den vilda renstammen.

Bevarandeprojekt i fält är komplexa och kräver långsiktigt engagemang. Att bevara skogsrenen är viktigt för vår nordiska fauna och att renar uppfödda på Nordens Ark skickas till Finland, antingen för utplantering eller som avelsrenar, är en viktig del i det arbetet.


För mer information kontakta:
Leif Blomqvist, Zoolog på Nordens Ark, 0732-75 48 33
Tom Svensson, press- och bildansvarig, 0703-16 23 36

För artinformation