den 16 juni 2015

Skogsvakten Panjo tackar för stödet

Nordens Ark är med och stödjer Red Panda Network arbete med skogsvakter på plats där den mindre pandan lever i Himalaya. Varje år bidrar vi med 250 euro och tillsammans bidrar alla djurparker i Europa till arbetet med ett litet stöd. En skogsvaktare kostar omkring tusen euro per år att utbilda och avlöna. Skogsvakterna är lokala bybor och deras arbete är att skydda och övervaka den mindre pandas livsmiljö.

 Den mindre pandan är helt beroende av bambuskogarna där de lever. Ett stort hot mot arten är just förstörelse av livsmiljöer i form av skogsavverkning och bambuskövling. Och här bildas en konflikt. Lokalbefolkningen är även den beroende av naturresurserna i området. Organisationen Red Panda Network arbetar för att bevara den mindre panda och dess livsmiljöer. För att långsiktigt klara målet att bevara pandan involveras lokalbefolkningen på olika sätt – ett är just att de arbetar som skogsvakter. Förståelse och engagemang från lokalbefolkning är viktigt för att bevarandearbetet ska fungera.

Här kommer ett brev och ett videotack från en av skogsvakterna, Panjo Sherpa. Läs brevet här.