den 4 december 2018

Spektakulärt spelande fågel flyttar in

Många fåglar har ett helt fantastiskt parningsspel där hanen på olika sätt visar upp sig för honan inför parbildning och häckning. Den vackra cabottragopanen har en alldeles speciell ritual där hanen blåser upp en vackert färgad strupsäck och ett par klarblå ”horn”. Allt i ett försök att imponera på honan. Nordens Ark är den enda park i Sverige som håller arten och med lite tur kommer man till våren kunna se parningsspelet.

Arten lever i sydöstra Kina och trots skydd i form av fridlysning minskar den i hela sitt utbredningsområde. På grund av skogsavverkningar och omställning av naturskog till plantager och åkermark är cabottragopanen hotad.

Ett arbete för att bevara arten har inletts. Många av fåglarna som ingår i avelsprogrammet finns hos privata djurhållare och bara några få djurparker har lyckats föröka arten.

- Den europeiska djurparksföreningen, EAZA, försöker därför att förmå fler parker att aktivt arbeta med och föröka cabottragopaner. Nordens Ark hoppas kunna bidra med detta, säger Christer Larsson projektledare på Nordens Ark.


Cabottragopan. Foto WPA, World Pheasant Association

- De mest välkända parningsspelen för oss i Norden är naturligtvis orr- och tjäderspel som de flesta av oss sett, i alla fall på film, säger Christer Larsson.

Tragopanerna visar upp ett mindre känt och sällan sett parningsspel. Under några få dagar på våren, inför häckningen uppvaktas honan med ett fantastiskt spel. Den vackra hanen har en alldeles speciell ritual där han blåser upp en vackert färgad strupsäck och ett par klarblå ”horn”. Har man riktig tur kan man till våren få se ett sådant hos cabottragopanerna på Nordens Ark.