den 28 oktober 2020

Svenska fjällgäss är inte hybrider

Under många år har Nordens Ark tillsammans med Svenska Jägareförbundet arbetat för att förhindra att fjällgåsen utrotas i Sverige. Tyvärr har arbetet under mer än 20 års tid bromsats av en oro för att fjällgässen kan vara hybrider med bläsgäss. En nu presenterad forskningsstudie visar att oron varit obefogad. 

Stödutsättningar av fjällgäss har varit en viktig del i Jägareförbundets Projekt Fjällgås ända sedan starten. Under 1990-talet visade genetiska undersökningar att vissa av avelsfåglarna i fångenskap hade inslag av gener från en annan gåsart, nämligen den närbesläktade bläsgåsen. Detta har lett till en oro för att de genetiska föroreningarna kan sprida sig bland vilda fjällgäss. Denna oro har lett till en lång och hård strid mellan olika intressen inom fjällgåsarbetet. 

Nordens Ark har alltsedan starten varit en del av Projekt Fjällgås och haft en dominerande roll i uppfödningen av unga gäss. Nordens Ark har också aktivt deltagit i det praktiska arbetet vid utsättningarna.

-Det är roligt att se att utsättningarna börjat visa resultat. Många av våra utplanterade fåglar ses numera på flyttvägar och övervintringsplatser och återvänder även till häckningsområdet. Extra glädjande är att nu få ytterligare ett bevis, denna gång i form av en vetenskaplig studie, på att allt arbete vi lagt ned under åren varit rätt och riktigt, säger Christer Larsson projektledare på Nordens Ark.


John Söderlindh, Nordens Ark, och Niklas Liljebäck tar blodprov på vilda fjällgäss. Foto: Projekt Fjällgås

I dag presenterar Naturhistoriska riksmuseet en rykande färsk vetenskaplig studie, publicerad i den ansedda tidskriften Scientific Report, som visar att det inte finns några hybridinslag bland vilda fjällgäss i varken Sverige, Ryssland eller Norge. Vidare visar denna studie att dagens svenska utsättningsprogram, som bygger på vildfångade ryska fjällgäss och som startade 2010, bidrar till att minska inavel i den svenska fjällgåspopulationen som häckar i Norrbottens fjällvärld.

-Dessa resultat är mycket värdefulla för vårt fortsätta arbete. Inte bara för att diskussioner om genetiken nu kan ske på vetenskaplig bas. Kanske viktigast för Projekt Fjällgås är att studien visar att dagens utsättningsprogram kan lösa flera problem, kopplade till genetiken i det vilda beståndet, och därmed bör fortsätta, säger Niklas Liljebäck som också är medförfattare till den aktuella artikeln. 

Artikeln som nu publiceras redovisar ett arbete utfört av forskare på Naturhistoriska riksmuseet och finansierats av Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet.

Läs Naturhistoriska Riksmuseets pressmeddelande på
https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2020/forskningsnyheter2020/ingagenerfranblasgasisverigesfjallgass.9007584.html
Läs den vetenskapliga artikeln på https://www.nature.com/articles/s41598-020-75315-y