den 6 juli 2016

Unik födsel på Nordens Ark

I mitten av juni föddes två persiska leopardungar på Nordens Ark. Det är de första ungarna som fötts i Sverige och det är två små hanar som nu väger ca 2300 gram. De är ännu för små för att lämna lyan, men vi sänder live inifrån boet för de som vill se dem.

Den persiska leoparden är ett starkt hotat kattdjur och idag finns den huvudsakliga populationen, ca 550-800 stycken, i de iranska bergen. Det finns också små fragmenterade populationer i Afghanistan, Turkmenistan och Armenien. I Ryssland tror man att det finns färre än tio individer kvar i det vilda och därför startades 2012 ett utsättningsprojekt för persisk leopard i Kaukasus. Ett avel -och utplanteringscenter byggdes i Sochi nationalpark där djurparksfödda individer tränas för att klara ett liv i det vilda.

I sommar kommer för första gången två unga persiska leoparder från centret - en hane och en hona, att släppas ut i i det vilda i Kaukasus. Leoparderna har levt i stora naturliga hägn som är utformade på ett sådant sätt att leoparderna kan anskaffa sig de kunskaper de behöver för att överleva i det vilda. Leoparderna som ska släppas ut har klarat alla de tester de måste för att klara sig - de kan hitta och jaga byten och de har tillräcklig mycket rädsla för människor. Båda leoparderna är försedda med GPS-halsband så att projektet ska kunna följa dem efter utsläppet.

Projektet är unikt då utsättning av stora kattdjur som leoparder aldrig tidigare skett. Vi vet ännu inte om ungarna som nu fötts på Nordens Ark kommer skickas till Ryssland eller om de kommer att skickas till andra djurparker för att vara en del i avelsprogrammet. Oavsett kommer de att vara kvar på Nordens Ark tillsammans med sin mamma i minst ett år.


Svenska PostkodLotteriet stödjer Nordens Arks arbete med persisk leopard.


Se live från lyan här:
 http://nordensark.se/vara-djur/livesandning-fran-perisk-leopard/


För mer information kontakta:
Linda Svensson, djurvårdare Nordens Ark, 0708-31 81 47, [email protected]
Tom Svensson, pressansvarig Nordens Ark 0703-16 23 36, [email protected]