den 11 september 2017

Unikt fynd av vilda snöleopardungar

Forskare från Snow Leopard Trust har hittat och undersökt två vilda snöleopardungar i deras lya i Mongoliet. Det ger en unik möjlighet för forskarna att bättre förstå och i slutändan skydda denna utrotningshotade och än så länge hemlighetsfulla katt.

Ett internationellt forskarteam lyckades i somras lokalisera två stycken sällsynta och hotade snöleopardungar i deras lya i Mongoliet. Teamet har med hjälp av GPS-sändare spårat ungarnas mamma under flera månader. Honan är en del av den pågående långtidsstudien på snöleoparder som genomförs i Tostbergen, Mongoliet. Studien har pågått sedan 2009, vilket gör den till den hittills längsta och snöleopardpopulation till den mest välstuderade i världen.

Efter att ha följt honans rörelsemönster noggrant märkte forskarna att hon började uppehålla sig länge på en och samma plats, vilket kunde vara tecken på att hon troligen har fött ungar. Man beslutade sig då för att göra ett besök till lyan. En dag när man var säker på att honan hade lämnat lyan, troligen för att jaga, gick man in.

- Väl i lyan hittade vi två friska små ungar, en hona och en hane, som båda vägde knappt två kilo, säger Gustaf Samelius, Snow Leopard Trust och Nordens Arks forskare. Ungarna har märkts med mikrochips, vilket gör det möjligt för oss att identifiera dem igen om vi fångar dem som vuxna. Vi kommer också att skapa ett tätt nätverk av kamerafällor i honans revir för att få en så bra bild som möjligt av ungarnas uppväxt fram till dess att de lämnar sin mamma.Att hitta ungar i en vild lya är verkligen en unik händelse. Det kan finnas färre än 4000 snöleoparder i det vilda och detta är bara fjärde gången som forskare har kunnat observera vilda snöleopardungar i deras lya. Denna upptäckt hjälper forskarna att ta reda på hur ofta de får ungar i det vilda, hur stora kullarna är och hur många ungar som överlever till vuxen ålder. Information som är väldigt viktig i bevarandearbetet.

Trots att man forskat på snöleoparden sedan 1980-talet så har vi fortfarande ingen information om grundläggande demografiska parametrar som födelsetal och överlevnad. Utan den informationen kan vi egentligen inte säga med säkerhet hur många snöleoparder det verkligen finns i det vilda och hur den vilda populationen mår. Att samla sådan information är därför mycket viktig för att öka vår kunskap om arten och för att utveckla bevarandeplaner.

Tillsammans med sina kollegor kommer Gustaf att fortsätta observera ungarna när de växer upp och så småningom sprida sig från sin mamma vid omkring två års ålder.