den 14 december 2018

Utdöda i det vilda, men nu försöker vi rädda dem

Sköldpaddorna såg de stora dinosaurierna komma och gå men nu står de inför sin egen utrotning. Det hårda skalet som tidigare skyddat dem råder inte bot på människan framfart. Hoten är många och efterfrågan stor. Skogar och vattendrag har dammsugits i sökandet efter sköldpaddor att sälja som husdjur eller som delikatess på matbordet.
 
Idag är sköldpaddor en av de djurgrupper som har flest hotade arter där nästan hälften av dem riskerar att försvinna inom kort om inget görs. Läget är akut och det är dags att göra något! Årets julinsamling på Nordens Ark fokuserar därför på att arbetet med att rädda sköldpaddor.
 
Idag jobbar Nordens Ark med tre sköldpaddsarter som alla är starkt hotade. Två av dessa är till och med troligen utdöda i det vilda. En del av arbetet som görs på Nordens Ark är att hålla genetiskt viktiga avelsgrupper av vietnamesisk dammsköldpadda och Mccords ormhalssköldpadda, som båda förmodas vara försvunna i naturen. Förhoppningen är kunna använda dessa avelsgrupper när framtida utplanteringsprojekt blir aktuella.
 
Dessutom är Nordens Ark delaktig i ett fält­projekt i Vietnam med fokus på storhuvudsköldpaddan, en art som på senare tid har exploderats på den illegala marknaden. Projektet kommer att arbeta fram metoder för utsättning av sköldpaddor som beslagtagits från den illegala handeln för att de skall kunna släppas tillbaka i det vilda.
 
– Det finns så mycket som behöver göras, men vi kan inte göra det själva, säger Jimmy Helgesson som är projektansvarig för sköldpaddorna på Nordens Ark. Därför vill vi nu ta ett rejält tag om detta och ber allmänheten om hjälp, fortsätter han. Tillsammans hoppas vi att vi kan rädda dessa fantastiska djur från total utrotning!


Vietnamesisk dammsköldpadda. Foto: Erik Edvardsson