den 30 april 2021

Våren är här och hoppet spirar när de hotade fjärilslarverna kläcks

Mnemosynefjärilen är en av Sveriges mest hotade fjärilar och ytterst få finns idag kvar i vårt land. För att bevara arten föds sedan 2016 mnemosynefjärilar upp på Nordens Ark.  Varje sommar lägger fjärilarna ägg som tas om hand och övervintras. Nu har förra sommarens ägg kläcks och 70-talet pyttesmå larver håller som bäst på att sola och äta upp sig innan det är dags för förpuppning.


Larv av mnemosynefjäril. Foto: Jimmy Helgesson

Äggen vilar över vintern för att i april kläckas som larver. Under några veckor äter fjärilslarverna sig stora på nunneört innan de förpuppas. I mitten av maj kommer sedan fullt utvecklade fjärilar att kläckas, fjärilar som sedan under ett par veckor parar sig och lägger nya ägg innan de dör.

Fjärilslarverna som nu fötts upp på Nordens Ark härstammar från Uppland och Stockholms län. Förhoppningen är att deras avkommor skall släppas ut nästa sommar på restaurerade ängar och betesmarker i de län som våra fjärilar kommit från.

- Läget känns väldigt stabilt och larverna vräker nu i sig av buffén med nunneört och gottar sig i vårsolen hela dagarna, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för uppfödningen på Nordens Ark. Jag hade gärna varit en mnemosynelarv om man fick leva så gott.

Om drygt tre veckor kommer de första pupporna att kläcka till fjärilar. Deras enda uppgift är då att under ett par veckor para sig och lägga ägg för att föra arten vidare mot en ljusare framtid.  


Mnemosynefjäril. Foto: Jimmy Helgesson

 

Artfakta:
Mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne) tillhör gruppen dagfjärilar och familjen riddarfjärilar. Den har ett vingspann på 55–68 mm. Vingarna är vita med svarta markeringar. Mnemosynefjärilen har tidigare funnits i många sydsvenska landskap, men idag finns fjärilen bara i små population i Uppland, Blekinge, Stockholm och Medelpad. De är starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan. Betesmarker och skogsbryn som växer igen är den främsta orsaken till att fjärilen minskat.