den 14 november 2018

Världens första globala möte om pallaskatter

Pallaskatten är en hotad liten vildkatt som lever i Centralasien. Kunskapen om arten är begränsad och exakt hur många som finns i det vilda är osäkert. På Nordens Ark hålls den här veckan världens första globala möte om hur vi räddar den hotade pallaskatten.
 
Under tre dagar kommer representanter från nio av pallaskattens femton utbredningsländer samt experter från ytterligare fem länder att träffas på Nordens Ark. Deltagarna, som kommer från bland annat Afghanistan, Iran, Ryssland, Nepal och Indien, diskuterar hoten mot arten och arbetar för att ta fram lösningar på hur man gemensamt bevarar arten i det vilda.

Mötet är unikt, aldrig tidigare har så många experter från de här länderna samlats för att diskutera pallaskattens situation i det vilda.

- Det är viktigt och roligt att så många har samlats för att fokusera på pallaskatten, säger Kubanychbek Zhumabai uulu som programkoordinator för Snow Leopard Trust i Kirgizistan. Det har aldrig hänt tidigare.

Pallaskatten är en liten vildkatt och får som så många andra mindre kattdjur många gånger stå i skuggan av sina större kusiner. De går ofta ”under radarn” och få riktiga studier om hur situationen ser ut och vilka hoten mot dem har gjorts. Det internationella samarbetet är ett stort steg för ett kattdjur som fortfarande är ganska okänt för gemene man.

- Det finns många exempel på arter som inte får den här typen av uppmärksamhet, säger Emma Nygren som är bevarandebiolog på Nordens Ark. Om man inte fokuserar på de djur som inte är listade som akut hotade är risken stor att det till slut är för sent.

Mötet arrangeras av PICA, Pallas’s Cat International Conservation Alliance, och Nordens Ark står som värd. Mötet leds av IUCN Cat Specialist Group. PICA har under tre års tid arbetat för att öka kunskapen om pallaskatten samt för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan forskare och experter i de olika utbredningsländerna. Målet för mötet är att ta fram en global handlingsplan för arten, något IUCN Cat Specialist Group har lång och gedigen erfarenhet av.

Nästa steg är att förankra utkomsten från mötet med regeringarna i pallaskattens utbredningsländer och slutligen omvandla löftena till handling.


Vild pallaskatt i Mongoliet fotograferad med kamerafälla. 
Foto: Snow Leopard Trust