den 6 februari 2020

Vetenskapligt bevisat - På Nordens Ark mår man bra!

Att man mår att vara ute i naturen och att möta djur har länge varit allmänt vedertaget. Nu är det dessutom vetenskapligt belagt. Det visar den studie om Grön Hälsa som genomförts på Nordens Ark i samarbete med SLU Alnarp. 

Resultaten från den vetenskapliga studie som genomförts på Nordens Ark i samarbete med SLU Alnarp visar tydligt att vistelse bland djur och i natur ger ett lugn och en möjlighet att ”ladda batterierna”, något som känns extra angeläget i vårt stressade samhällsklimat.

Studien baseras på 35 kursdeltagares upplevelser av kurser i Grön Hälsa som gjordes i djurparks- och skogsmiljö på Nordens Ark mellan 2015 och 2018. Deltagarna fick komma i närkontakt med djur, lära sig att vistas i skog och mark, göra upp eld och laga mat över öppen eld. Syftet var att minska tröskeln för personliga assistenter att ta med sina brukare ut i naturen.
 

Kursdeltagarna lagar mat över öppen eld. Foto: Marie Mattsson

- Man har ofta förutfattade meningar och är osäker i mötet med natur som assistent för personer med funktionsvariationer, men egentligen krävs inte mycket. Det är dock viktigt att man själv är trygg i situationen, säger projektledaren Björn Johansson på Nordens Ark. 

Eva Sahlin från SLU Alnarp som ledde studien instämmer i att detta är extra viktigt för denna grupp som sällan får möjlighet till fortbildning.

- Studien bekräftar det vi gissade och såg under kursernas gång, nämligen att vistelse bland djur och i natur ger ett lugn och en möjlighet att ”ladda batterierna”, säger hon.

Det är första gången ett projekt och en studie inom området Grön Hälsa genomförs i djurparksmiljö. Vid de första kurstillfällena deltog endast personliga assistenter. I en senare påbyggnadskurs återvände flera av deltagarna med sina brukare för att öva på sina nya färdigheter. Flera deltagare poängterar att kombinationen av natur och djurpark gav ett stort mervärde 

- Att bara vara i skogen skulle ha varit kul, men det blev ytterligare en dimension att uppleva djuren i djurparken, säger en av deltagarna. 


Kurserna genomfördes i form av ett specialprojekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Studien är publicerad i tidskriften ”International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16, 4929 doi:10.3390/ijerph16244929”

I studien deltog även Jenny Loberg och Mats Niklasson, båda Nordens Ark och SLU, samt professor Patrik Grahn, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU.