den 28 februari 2023

Vi behövs mer än någonsin

Att regeringen drar ner stödet till arbetet med hotade arter är allvarligt. Om det får fortsätta kan det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden. Det arbete vi och andra naturvårdsorganisationer gör bli nu mer angeläget än någonsin.