den 15 april 2020

Vikten är viktig hos djuren

Att väga djur är ett viktigt hjälpmedel för såväl lantbruket som djurparker. Den tekniska utvecklingen av vågstationer med RFID-teknik där djuren ”väger sig sig själva” går fort. Informationen används sedan för att övervaka djurens hälsa och fatta beslut om skötsel men också för att förbättra och vidareutveckla bevarandearbetet för hotade arter och raser.

I ett nytt projekt som beviljats medel från Jordbruksverket skall Nordens Ark och teknikföretaget Hencol AB från Grebbestad tillsammans utveckla och demonstrera vägning av både lantbruksdjur och djurparksdjur. Under 2020 kommer vågstationer för det hotade tadzjikiska stäppfåret samt kor och får av lantras att tas i drift på Nordens Ark och flera av stationerna kommer kunna ses av besökarna. 

-Vi är väldigt glada för detta projekt, säger Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark. Tillsammans med Hencol AB kommer vi kunna testa vägningsteknik på hotade djur och kunna fortsätta förbättra uppfödningen av dem.

Att väga djur är ett hjälpmedel som används mer och mer inom lantbruksnäringen. Utvecklingen går fort och idag finns teknik där djur ”väger sig själva” med vågstationer och RFID-teknik. Viktdata på individnivå börjar idag användas för att prognosticera köttproduktion, övervaka hälsa och som en hjälp för beslut om fortsatt skötsel och slakttidpunkt.
 
Projektet kommer att demonstreras på olika mässor och event på Nordens Ark och i södra Sverige under 2020 och 2021. Erfarenheterna från projektet kommer att bidra starkt till ett fortsatt förbättrat uppfödnings- och bevarandearbete med de hotade arterna och lantraserna. 

Läs mer om projektet här: https://nordensark.se/om-oss/projekt-for-djurvalfard/

För mer information kontakta:
Mats Niklasson, 0732-74 75 30, vetenskaplig ledare på Nordens Ark
Henrik Österlund, 0707-33 36 78, Hencol AB, https://www.hencol.com/sv/start/