den 18 april 2018

Vildhundsvalpar födda på Nordens Ark

För första gången har de asiatiska vildhundarna på Nordens Ark fått valpar. En månad gamla och drygt fyra kilo tunga är de två flickorna och pojken idag. Nyfikna på omvärlden har de så smått börjat kika ut ur lyan där mamman hållit dem hittills.

- Vildhundarna har varit hos oss i lite mer än ett år och det är kul att de nu fått valpar. De verkar väldigt nyfikna och har redan kikat ut ur lyan även om det kanske är lite tidigt, säger djurvårdare Stina Öquist.

Arten listas som starkt hotad och räknas som ett av Asiens mest hotade rovdjur. Det beror främst på att deras livsmiljöer krymper, men också på att antalet bytesdjur blir allt färre. Tidigare fanns de asiatiska vildhundarna i stora delar av Asien, idag återstår bara spridda och isolerade populationer.

Asiatiska vildhundar är flockdjur som lever i grupper om 5-15 individer vilket gör att de kräver stora ytor för att kunna försörja flocken. Med större skyddade områden skulle flockarna i det vilda kunna vara ännu större. Idag är majoriteten av de skyddade områdena i Asien anpassade för att kunna hålla tigrar, men faktum är att asiatiska vildhundar behöver ännu större ytor att leva på. Det gör att många av dagens områden inte är tillräckligt stora för att hålla en hållbar population av vildhundar.

- Idag kan det finnas så få som 2500 vuxna individer kvar i det vilda och det ser tyvärr inte ut att bli bättre. Det gör det extra viktigt att det finns en välmående backup-population i världens djurparker, säger Emma Nygren bevarandekoordinator på Nordens Ark.

Flocken på Nordens Ark består nu av sex individer, honan med sina tre ungar och två hanar. En vildhundsflock har en stark hierarkisk struktur med ett dominant, monogamt par. Det är endast alfaparet som förökar sig i flocken men resten av flocken hjälper till att ta hand om valparna.