den 23 maj 2018

World Turtle Day

Idag är det World Turtle Day, en dag då vi firar världens sköldpaddor och öka medvetenheten om dessa urtidsdjur.

Sköldpaddor är fantastiska djur och det är svårt att förstå att de överlevde massutrotningen av dinosaurierna men att de idag kämpar för sin överlevnad på grund av människans framfart.

Över hälften av världens alla sköldpaddsarter är idag hotade och många riskerar utrotning inom en snar framtid. Något som gör sköldpaddorna till en av världens mest hotade djurgrupper.

Hoten mot världens sköldpaddor är många, men störst är utan tvekan den illegala handeln där tiotusentals sköldpaddor tas från det vilda för att uppfylla en tillsynes omättliga efterfrågan på sköldpaddor för matkonsumtion och inom den exotiska husdjurshandeln. För att stoppa den pågående utrotningen krävs att världens länder tar ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bara dokumenterar utrotningar utan också stoppar dem.

I en ny rapport från Turtle Conservation Coalition som är ett samarbete mellan olika bevarandeorganisationer lyfts fler än 25 av världens mest hotade sköldpaddor fram. Syftet med rapporten är att ge mer uppmärksamhet till dessa akut hotade sköldpaddor, att informera och skapa ett engagemang hos allmänheten och uppmuntra regeringarna att göra mer för att förhindra utrotningen av dessa fantastiska arter.

På listan i rapporten finns två arter som Nordens Arks håller i parken; dels den vietnamesiska dammsköldpaddan (Mauremys annamensis) och dels McCords ormhalssköldpadda (Chelodina mccordi). Två arter som är stark hotade.

För McCords ormhalssköldpadda håller Nordens Ark inte bara en större avelsgrupp utan vi koordinerar även det europeiska avelsarbetet för att säkra artens fortlevnad i fångenskap tills förhållandena i det vilda förbättras. Vi arbetar också för att ta ett större ansvar för arten i det vilda.

Vi firar dagen med en extrainsatt matning hos våra sköldpaddor klockan 12.30 på övervåningen i Våtmarkshuset. Då kan man som besökare få möjlighet att lära sig mer om dessa fantastiska djur.