den 2 februari 2022

World Wetlands Day

Idag uppmärksammas världens våtmarker runt om på vår jord.
Visste du att våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i världen och ovärderliga för den biologiska mångfalden?

De bidrar också till en mängd olika ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Bland annat fungerar de som näringsfällor och kolsänkor, de bidrar till grundvattenbildningen och ger mer stabila flöden i vattendrag. Vissa fungerar också som barnkammare för fisk och som livsmiljö för mängder av fåglar och trollsländor. Men de är hotade och vi behöver göra insatser för att återställa dem och bevara arterna som liver i dem.

Nordens Ark arbetar aktivt med såväl avel och uppfödning av arter som vit stork, glasögontrana och japansk trana, som alla är beroende av de miljöer våtmarkerna erbjuder.