Anmälan till föreläsning med Claes Andrén

Välkommen till Nordens Ark söndagen den 28 april kl. 14.30 för att höra Claes Andrén berätta om sitt arbete med Sveriges grod- och kräldjur, i samband med releasen av hans nya bok ”Sveriges grod- och kräldjur – Våra svenska arter och deras bevarande”.

Fyll i anmälan nedan för att delta. Föreläsningen är gratis.

Anmäl dig till föreläsningenGrod- och kräldjur har drabbats hårdare än andra ryggradsdjur av de stora förändringar som skett i vårt landskap under senare år. Det tidigare småskaliga kulturlandskapet med många småvatten, stenmurar, diken och buskage, som gynnat grodor och ormar har ersatts av stora odlingsytor där ”odlingshinder röjts bort. Till detta kommer övergödning och pesticider som är mycket allvarligt, särskilt för groddjuren med sitt tunna känsliga skinn. Sedan 1980-talet har vi i Sverige, och inte minst Nordens Ark, arbetat med att återskapa och restaurera grodornas lekvatten, föda upp och sätta ut djur där detta är möjligt. I dag är situationen betydligt bättre för många arter på grund detta målmedvetna bevarandearbete.


Utsättning av grönfläckig padda på Öland.

Det har länge saknats en bok som beskriver situation för grodor, ödlor och ormar i Sverige och vårt arbete med att rädda dessa arter för framtiden. Men nu är den här boken om ”Sveriges grod- och kräldjur – Våra svenska arter och deras bevarande”. Vi har valt att presentera boken söndagen den 28 april på Nordens Ark, där författaren Claes Andrén varit vetenskaplig ledare under 11 år. Det är samtidigt den internationella ”Save the Frogs Day”, en dag för att inspirera alla att hjälpa till med bevarandet av jordens groddjur.

 

Om boken

Denna bok presenterar ur olika perspektiv våra svenska arter av grodor, paddor, salamandrar, ödlor och ormar. Den innehåller bestämningsnycklar för vuxna individer och för ägg och yngel hos groddjuren och för ömsskinn hos kräldjuren. Varje art presenteras med utbredning, utseende, miljökrav och levnadssätt. Boken tar upp invandringshistoria, landskapets förändring, arternas status och nationella åtgärdsprogram. Hänsyn och regler i samband med exploatering diskuteras. Det finns tips om vad vi alla kan bidra med för att gynna grod- och kräldjur i trädgården, på lantgården eller på golfbanan. Boken är rikt illustrerad och skriven så att läsaren beroende på intresse och förkunskap kan välja att hämta precis den kunskap som efterfrågas. Inledningsvis får vi följa författaren på hans resa under 60 år i herpetologins tjänst med grodor och ormar i Sverige och på många exotiska platser runt om i världen. Boken är tänkt att inspirera till fortsatt engagemang i bevarandet av grod- och kräldjur.


Om Claes Andrén

Claes Andrén har arbetat som lärare och forskare på Göteborgs universitet i 25 år, varit med i 6 år under uppbyggnaden av vetenskapscentret Universeum i Göteborg och arbetat som vetenskaplig ledare på Stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän under 11 år. Claes har samtidigt under hela sitt yrkesliv varit engagerad i nationellt och internationellt bevarandearbete med grod- och kräldjur. Claes är med i Artdatabankens expertkommitté och representerar där grod- och kräldjur. Han har stort intresse för film och foto och är medlem i Naturfilmarna och Naturfotograferna /N. Han har producerat och medverkat i ett stort antal naturdokumentärer för SVT. Hans senaste projektet är att skapa bästa tänkbara miljöer för grodor och ormar på de egna marken på gården utanför Ljungskile.