Sevärdheter i ekoparken

Karta över Ekoparken finns att hämta på Hotell Nordens Ark.

Sevärdheter i Ekoparken

 1. Fornåkrar- gammaldags åkrar, synliga i släpljus
 2. Åbyhällen- berömd hällristning från bronsåldern. Tillgänglighetesanpassad 
 3. Veteranisering- experiment att göra unga ekar gamla på kort tid
 4. Vattenfall- i vacker lövskogsmiljö
 5. Flateberget- hedartat landskap med fin utsikt. Naturvårdsbrändes 2013 
 6. Skalbank- här växer en liten grupp blåsippor
 7. Månsahagen - betesmark och naturvådsbrändes 2013 
 8. Faunadepå- modern metod att öka mångfald med död ved
 9. Bronsåldersröse- numera skogbevuxna begravningsplatser
 10. Bäckravin och vattenfall- trolsk stämning och rester av vattenkvarn
 11. Nordens Ark-klippan- berg med klätterleder
 12. Gånggrift och Nycanderska graven- familjegrav anlagd nära en stenåldersgrav benämnd ”Glose Altare” i folkmun
 13. Utsiktsplats Varpet- mäktig vy över fjorden, Nordens Ark och kulturlandskapet. Tillgänglighetsanpassad, kontakta 0523 - 795 45 för kod till grind 
 14. Hamling- här restaurerar vi ängen och hamlar träd för lövfoder
 15. Strandängen- årlig slåtter och bete för att gynna flora och fauna
 16. Ångbåtsbryggan- här anlöpte ångbåtar fram till 1950-talet

Längs stigarna finns fler skyltade sevärdheter.