Promenaden Tidsresan

Tänk dig att du har en kikare som kan riktas mot dagens landskap och visa det såg ut för tusentals år sedan. Beroende på vilken tid du ställer in så kanske du få se vidsträckta lummiga lövskogar, ett hav fullt med valar, eller en bronsåldersflicka som vallar boskap. Visst hade det varit spännande?

Promenaden Tidsresan låter dig uppleva detta genom stora skyltar som visar hur landskapet har förändrats. Tidsresan börjar för 6000 år sedan och slutar i framtiden och vänder sig både till barn och vuxna. I QR-koder finns fördjupat innehåll och spännande utmaningar för barnen. Vi hoppas att Tidsresan ska väcka intresse och tankar kring historia och framtid, människa och natur, och hur en hållbar utveckling skulle kunna se ut. Promenaden är ca 2 km och går på ledad stig i en vacker och varierad natur. Den startar på parkeringen ned mot Åbyfjorden. 

Är ni en skolklass och vill förbereda er inför besöket så använd er gärna av denna Lärarhandledning. 

Ladda ner kartan över tidsresan.