Vi bygger nytt, om & till

Bild

Arbetet med att rädda djur är fortfarande lika viktigt som när vi startade sommaren 1989. Nu utvecklar och anpassar vi verksamheten till de behov som finns idag för både djur och gäster.

I september 2022 påbörjade vi ett stort, spännande projekt som gör att den allra bortesta delen av parken är avstängd.

Det är viktigt att vi gör det här nu och vi hoppas på ert engagemang och förståelse medan arbetet pågår.

Bild Steg 1 av projektet är klart

Steg 1 av projektet är klart

Den 8 juni 2023 invigdes den nya SköldpaddsArken vid Våtmarken. Vi är väldigt stolta över denna anläggning där vi kan hålla utrymmeskrävande arter och som är unik i Europa.

Under projektets nästa fas är endast delen som är längst bort i parken avstängd och du som besökare kommer inte kunna se järv eller skotsk vildkatt i parken.

Karta
Vi bygger om

Vi bygger om

Hägn som varit med länge rustas upp, och den gamla planterade granskogen omvandlas på sikt till en blandskog till förmån för insekter och andra arter.

Vi bygger till

Vi bygger till

Vi anpassar parken för att kunna ta emot nya arter som behöver vår hjälp. Det kommer också att skapas nya platser för lek och lärande.

Du kan hjälpa till!

Att förnya och förbättra är ett nödvändigt men kostsamt arbete. Varje gåva är ett steg närmre en park med ännu bättre förutsättningar att fortsätta vårt viktiga uppdrag att rädda utrotningshotade djur.

Bild I samarbete med

I samarbete med

Ett stort tack till vår partner CaseStudio som hjälper oss att gestalta de nya besöksmiljöerna i parken.
Bild Nyheter från ombyggnationen

Nyheter från ombyggnationen

Det är ett spännande projekt som pågår och omställningen av den bortre del av parken är i full gång. Området kommer att öppnas successivt under kommande år. 

Det är viktigt och det måste göras nu. Vi hoppas på ert engagemang och förståelse medan arbetet pågår.

 

Nytt från ombyggnationen