Vi bygger nytt, om & till

Bild Nyheter från ombyggnationen

Nyheter från ombyggnationen

Från och med sommaren 2024 kan du som besökare ta del av hela parken.

Det är fortfarande en del arbete kvar i den bortre delen av parken och det finns spännande planer för området där den gamla granskogen stod. Vi hoppas på ert engagemang och förståelse medan arbetet pågår.

Nytt från ombyggnationen
Bild Steg 1 och 2 av projektet är klart

Steg 1 och 2 av projektet är klart

Den 8 juni 2023 invigdes den nya SköldpaddsArken vid Våtmarken. Vi är väldigt stolta över denna anläggning där vi kan hålla utrymmeskrävande arter och som är unik i Europa.

I juni 2024 öppnade vi upp så att besökare kan gå upp till järv och till Gläntans servering. Ett nytt hägn för europeisk vildkatt är också tillgängligt för besökare.

Karta
Vi bygger om

Vi bygger om

Hägn som varit med länge rustas upp, och den gamla planterade granskogen omvandlas på sikt till en blandskog till förmån för insekter och andra arter.

Vi bygger till

Vi bygger till

Vi anpassar parken för att kunna ta emot nya arter som behöver vår hjälp. Det kommer också att skapas nya platser för lek och lärande.

Bild

Arbetet med att rädda djur är fortfarande lika viktigt som när vi startade sommaren 1989. Nu utvecklar och anpassar vi verksamheten till de behov som finns idag för både djur och gäster.

I september 2022 påbörjade vi ett stort, spännande projekt vilket gör att det ser lite annorlunda ut i parken där den tidigare granskogen stod. 

Vi hoppas på ert engagemang och förståelse medan arbetet pågår.

Du kan hjälpa till!

Att förnya och förbättra är ett nödvändigt men kostsamt arbete. Varje gåva är ett steg närmre en park med ännu bättre förutsättningar att fortsätta vårt viktiga uppdrag att rädda utrotningshotade djur.

Bild I samarbete med

I samarbete med

Ett stort tack till vår partner CaseStudio som hjälper oss att gestalta de nya besöksmiljöerna i parken.