Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Nyheter från ombyggnationen

15 september 2022

Skogstraktorer med kärror, skotare, skördare, folk med motorsågar… just nu är det full fart i det avspärrade området i parken.
Stängslen i de gamla hägnen är rivna och från tidiga gryningstimmen till sen eftermiddag arbetas det för högtryck. Vädret är nämligen perfekt för att fälla de granar som står nära våra bryggor och är lite knepiga att fälla. Stammarna barkas och torkas för att sedan användas när vi sätter igång och bygger nytt.
När hägnen rivits och granarna tagits ner påbörjas arbetet med att bygga hägn och pedagogiska stationer. Under tiden arbetet pågår är delar av parken avspärrad. Det är ett stort och spännande projekt vi tagit oss för och det kommer bli fantastiskt när det är klart sommaren 2024.