den 19 november 2021

300 000 kr till insatser för att rädda världens pallaskatter

Pallaskatten är akut hotad på många håll i världen och fler insatser krävs för att rädda kvar arten i det vilda. Nu delar PICA, den internationella pallaskattorganisation där Nordens Ark är drivande, ut 300 000 kr till projekt i Turkmenistan, Bhutan och Nepal.

Globalt sett har pallaskatten den lägsta hotgraden på IUCN redlist, trots det är den akut hotad på många ställen i världen och behöver hjälp för att klara sig. Det är fortfarande mycket man inte vet om arten och mer forskning behövs men den låga hotstatusen gör det svårt att får forskningsmedel. Därför delar PICA årligen ut 300.000 kr till att i år stödja/finansiera tre projekt i Turkmenistan, Bhutan och Nepal som får pengar för sina insatser.

PICA, Pallas’s cat International Conservation Alliance, arbetar för att öka förståelsen för pallaskatten och förbättra det internationella arbete som görs för att rädda arten. Förutom att arbeta med forskning och utbildningsinsatser har en fond skapats som årligen delar ut 300 000 kr till olika insatser.

Årets mottagare:
Density, activity pattern and threats of Manul in Central Himalaya of Nepal. Forum of Natural Resource Managers, Nepal.

Finding Manul: Understanding the distribution and threats. Team Bars Turkmenistan.

Assessing the conservation status of Pallas’s cats in Bhutan. Ugyen Wangchuck Institute for Conservation and Environmental Research, Department of Forest and Park Services, Bhutan.

 

Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA) är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré.