djurbilder1200x560pallaskatt.jpg
djurbilder1200x560pallaskatt3.jpg
djurbilder1200x560pallaskatt2.jpg
djurbilder1200x560pallaskatt.jpg

Pallaskatt

Otocolobus manul

Pallaskatten är ungefär lika stor som en tamkatt. Den har korta ben, små öron och tjock lång päls. Pallaskatten är perfekt anpassad till den terräng den lever i. Den jagar på trädlösa stäpper och bytesdjuren är främst smågnagare.

Vikt: 2,5 - 4,5 kg
Längd: 46 - 65 cm Svans: 20 - 30 cm

De lågt sittande öronen och det platta huvudet gör det möjligt för pallaskatten att gömma sig bakom klippblock och låg växtlighet när den spanar efter byte. Vintertid kan det bli 50 grader kallt på de stäpper i  Centralasien där pallaskatten lever. Men kylan är inget problem - det är mänskliga aktiviteter som hotar arten. De korta benen avslöjar att pallaskatten skyr djup snö. I områden med mer snö än 10-15 cm har den svårt att röra sig. Centralasiens stäpper är kalla men nederbördsfattiga. Där blir snötäcket sällan tjockt. I områden där det snöar mer kan pallaskatten inte leva.

I likhet med de flesta andra kattdjur lever pallaskatten för det mesta ensam. Hona och hane håller endast ihop en kort tid under brunsten. Pallaskatten hotas av brist på föda, på grund av att många av dess bytesdjur jagas eller bekämpas med gift. Dessutom förstörs artens livsmiljöer genom uppodling och tamdjursbete. Tidigare jagades den för pälsens skull, men pälshandeln har i stort sett upphört i större delen av utbredningsområdet.

Pallaskatten ingår i det europeiska avelsprogrammet för hotade arter (EEP). Sammanlagt 120 exemplar av arten finns i drygt 40 europeiska djurparker. Stamboken och EEPprogrammet koordineras av Highland Wildlife Park i Skottland.

Pallaskatten hör hemma i Centralasien i öppen, stäpplik terräng på 1 000 - 4 000 meters höjd. Den är inte vanlig någonstans i sitt utbredningsområde, men 2020 gick arten från att vara Nära hotad till Livskraftig, en nedlistning som är ett resultat av förbättrad kunskap om artens utbredning och status, något som vi här på Nordens Ark har bidragit till. 

 

Vill du veta mer om de fantastiska pallaskatterna? Lyssna på poddavsnitten om just pallaskatter. 

 

LÄs mer om vårt bevarandearbete


Bli fodervärd

Faddrar

Sollidens handelsträdgård Fadder Brons