den 22 oktober 2021

Eremitibisar från Nordens Ark släpps ut i Spanien

Eremitibisen var en gång en vanlig fågel i södra Europa, idag finns den bara kvar på två ställen i det vilda; i Marocko och i Turkiet. Sedan några år tillbaka pågår ett projekt för att återföra arten till den spanska faunan och ungfåglar släpps ut i det vilda i ett område i södra Spanien. Det är dit Nordens Arks eremitibisar nu har skickats.

I onsdags skickades tio ungfåglar, kläckta och uppfödda på Nordens Ark, till Cádizprovinsen i södra Spanien. Där ska de nu acklimatisera sig lite innan de kommer att släppas ut i det vilda i månadsskiftet november – december.

-Det är fantastiskt roligt att vi kan skicka ungar från ännu en art som vi jobbar med för utsättning i det vilda, säger John Söderlindh, djurvårdare på Nordens Ark. Våra eremitibisar är viktiga för att stärka den genetiska variationen hos den befintliga gruppen i Spanien.


Eremitibisar på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson

Nordens Ark arbetar med flera olika utsättningsprojekt både lokalt i Sverige med bland annat grönfläckig padda, vit stork och större ekbock , men även internationellt med persiska leoparder i Ryssland och nu eremitibsar i Spanien.

-Att kunna vara med och förstärka befintliga populationer i det vilda är roligt och viktigt, säger Sara Nilsson som är ansvarig för transporter av djur till och från Nordens Ark, men det är inte helt enkelt, det är en hel del planering och byråkrati innan det är klart.

Nu väntar vi med spänning på rapporter från själva utplanteringen i början av december.

Om eremitibis
Eremitibisen är tvärtemot vad namnet antyder en social fågel som lever i kolonier på 40 - 50 individer. Den häckar på ensliga klipphyllor och i grottor i torra bergstrakter med närhet till rinnande vatten och kanske är det därifrån den fått sitt namn. Varje vår lägger honorna 2-3 ägg och i maj kläcktes 10 ungar, fem honor och fem hanar, på Nordens Ark.