den 12 juni 2024

Grönfläckiga paddor har släppts ut på Öland

90 000 yngel och 232 vuxna grönfläckiga paddor uppfödda på Nordens Ark har släppts ut på Öland i år. Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade groddjur och uppfödning och utsläpp är viktiga delar i det långsiktiga arbetet för att bevara arten.


Yngel av grönfläckig padda. Foto: Nordens Ark

Igår åkte Nordens Ark för andra gången i år till Öland för att släppa ut grönfläckiga paddor. Den här gången var det drygt 90 000 yngel som släpptes medan det för några veckor sedan var 232 vuxna paddor.

Paddorna släpps på i områden där arten funnits tidigare men där den av olika anledningar försvunnit. Det är platser där Nordens Ark tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar arbetar hårt för att återföra den grönfläckiga paddan.

-Man kan ju undra om det lönar sig att släppa ut tusentals yngel, säger Kristofer Försäter som ansvarar för arbetet med de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark, men faktum är att vi de senaste åren fått rapporter om både spelande och parande paddor i området, så det ser hoppfullt ut.


Grönfläckig padda. Foto: Marie Mattsson

Nordens Ark har i många år varit engagerat i bevarandet av den grönfläckiga paddan. Varje år föds tusentals paddor upp och släpps ut i det vilda. Att rädda utrotningshotade djur är inte gjort i en handvändning - det krävs hårt arbete under lång tid.

Den grönfläckiga paddan är idag Sveriges mest hotade groddjur. Tidigare var den vanligt förekommande längs kusterna i stora delar av södra Sverige (Skåne, Blekinge och Småland) samt på Gotland och Öland, men idag finns arten bara kvar på några isolerade platser i Skåne och i Blekinges yttre skärgård.

Främsta hotet mot paddan är att dess livsmiljöer försvinner, både på land för vuxna och i vatten för ägg och yngel.

Plåta en padda

De senaste åren har vi bett allmänheten om hjälp med inventeringar på Öland. Just nu pågår Plåta en padda - ett Citizen Science-projekt där allmänheten rapporterar in fynd av paddor och grodor de stött på.

- Det finns två paddarter och två grodarter som man kan ha turen att stöta på på Öland, säger Kristofer, och vi är tacksamma om man tar en bild med mobiltelefonen, utan att röra eller störa så klart, och skickar till Nordens Ark på [email protected].